Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Aktivity kariérového poradenstva v škole

2. decembra 2019 o 8:00 - 5. decembra 2019 o 17:00

V rámci podujatia Týždeň rozvoja kariéry sme v našom Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci pripravili pre žiakov 4G a 8G niekoľko aktivít. Prostredníctvom nich chceme s gymnazistami hovoriť o témach ako zamestnanie, povolanie, profesia a kariéra. Čo môžu naši študenti očakávať:

veľký plagát s heslom „Keď vyrastiem, chcem byť…“ vyvesený na chodbe školy – cieľom je prejavenie záujmu o budúce povolanie gymnazistov, rôznorodosť profesií a ich komparácia navzájom; každý žiak sa môže pri plagáte pristaviť a dopísať, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať, porozprávať sa o vysnívanom zamestnaní, prípadne nadviazať spoluprácu s kariérovým poradcom školy (školským psychológom)

Povolania a vlastnosti – cieľom je zistiť, ako žiaci vnímajú predstaviteľov rôznych povolaní, či dokážu identifikovať kľúčové osobnostné vlastnosti (silné a slabé stránky osobnosti), ktoré sú potrebné pre výkon tej-ktorej profesie; bude zaujímavé porovnávať odpovede (a teda celkové pohľady na zamestnania) žiakov nižších ročníkov 8G s odpoveďami ich starších rovesníkov 4G

nadviazanie spolupráce s miestnym CPPPaP a odborná profesijná orientácia žiakov 3. roč. (4G) a septimy (8G) – profesijnú diagnostiku kľúčových činiteľov osobnosti (proforientácie) zabezpečujú psychológovia z CPPPaP v Lučenci; v škole máme 4 triedy 3. ročníka, dve z nich absolvovali testovanie v piatok 29. decembra, zvyšné dve budú testované vo štvrtok 12. decembra; CPPPaP bola ponúknutá spolupráca so školským psychológom GBST, ktorý psychológom poskytol výsledky orientačnej diagnostiky záujmov (RIASEC) z uplynulého školského roka; tie je možné pripojiť k výsledkom ich testovania profesijnej orientácie

poskytovanie individuálnych či skupinových konzultácii v rámci oblasti kariérového poradenstva školským psychológom GBST

 

Podrobnosti

Začiatok:
2. decembra 2019 o 8:00
Koniec:
5. decembra 2019 o 17:00

Iné

Tématická oblasť
Moderná škola

Miesto udalosti

Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci
Haličská cesta č. 9
Lučenec, 98403
+ Google Map
Webstránka:
http://www.gbstlc.sk/index.html