Kariérové poradenstvo pre všetkých

Položili sme bežným ľuďom dve otázky. Čo pre Vás znamená kariéra? Čo si predstavíte pod kariérovým poradenstvom?

„Kariéra je, keď niekomu šéfuješ.“
„Čo mi prvé napadne, keď počujem slovo kariéra?…Kariéristi, tí, čo sa šplhajú hore.“
„Keď robíš to, čo ťa baví.“
„Kariéra sú možnosti. Kam až môžem narásť.“

„Kariérové poradenstvo? Netuším…asi pre ľudí, čo chcú dosiahnuť nejaké povýšenie.“
„Aby Ti niekto povedal, čo Ti ide, čím by si sa mohol živiť a dosiahnuť úspech.“
„Asi ako si usporiadať prácu a pracovné povinnosti, aby sa ti darilo a bol si spokojný. Pracovne a vôbec…“

Pojmy kariérové a celoživotné poradenstvo sú pre mnohých stále nejasné, príliš abstraktné, možno až odrádzajúce. Ľudia si za nimi často nevedia predstaviť konkrétne služby, ktoré by si spájali s vlastnou životnou situáciou. Naším cieľom je prostredníctvom Týždňa kariéry ukázať širokej verejnosti, že aktivity celoživotného poradenstva môžu slúžiť aj im. Odborníci celoživotného poradenstva môžu sprevádzať ľudí obdobiami zmien a rozhodovania, stáť pri nich, keď sa (opäť) stavajú na vlastné nohy, podporovať rodičov pri rozvoji ich detí, alebo plánovaní vlastného podnikania, a v mnohých ďalších životných situáciách.

Ako súvisí každodenný „rodinný“ život a kariérové poradenstvo? Toto spojenie zviditeľnuje téma Týždňa kariéry 2018: Rodina a kariéra.

V sektore školstva chceme upriamiť pozornosť na spoluprácu rodiny a školy v otázkach výberu profesijného smerovania žiakov a študentov. Rodičia bývajú často tými, kto v najväčšej miere ovplyvňuje rozhodovanie svojich detí, iniciatív na podporu rodiny v kľúčových okamihoch je však stále málo. Chceme preto podnietiť organizácie pôsobiace v školstve k väčšiemu zapojeniu rodičov a rodinných príslušníkov do aktivít súvisiacich s kariérovým poradenstvom.

V sektore zamestnanosti chceme upriamiť pozornosť na zosúladenie pracovného a osobného života a kariérové poradenstvo pre osoby zabezpečujúce starostlivosť o rodinných príslušníkov. Nezamestnanosť, dochádzanie za prácou, alebo tlak na výkon v zamestnaní a mnohé ďalšie pracovné situácie podstatnou mierou vplývajú na rodinný život. Matky a otcovia vracajúci sa po rodičovskej dovolenke späť na trh práce čelia mnohým prekážkam a musia sa vyrovnať sa s novými nárokmi. Chceme preto podnietiť organizácie pôsobiace v sektore zamestnanosti k väčšej propagácii služieb kariérového poradenstva, ktoré slúžia dospelým pri hľadaní rovnováhy v pracovnom a rodinnom živote.