Týždeň kariéry je iniciatíva Centra Euroguidance Slovensko a Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je propagácia služieb kariérového poradenstva širšej verejnosti a zlepšenie dostupnosti a kvality poradenských služieb na Slovensku.

Tento rok je iniciatíva rozdelená do 4 tématických oblastí:

  1. Zodpovedný zamestnávateľ
  2. Moderná škola
  3. Úrad pre ľudí
  4. Inkluzívny neziskový sektor

Prečo sa zapojiť? Aby ľudia vedeli, že kariérové poradenstvo existuje, čo sa za ním skrýva a ako pre nich môže byť prospešné. Zviditeľnite svoje služby a ponuku kariérového a celoživotného poradenstva čo najširšiemu publiku!

Kto sa môže zapojiť? Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, základné, stredné a vysoké školy, výchovní poradcovia, kariéroví poradcovia, poradcovia z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávatelia, neziskové organizácie i súkromní poskytovatelia.

A prečo práve vy? Aby ste využili pre svoje podujatie spoločnú značku Týždňa kariéry a stali sa súčasťou veľkej siete poskytovateľov služieb celoživotného poradenstva. Spropagujte Vaše podujatia a zviditeľnite ich na webovej stránke Týždňa kariéry!

Kedy? Predovšetkým v týždni 2. do 6. decembra, registrovať však môžete všetky podujatia konajúce sa v mesiacoch november a december 2019. 

Ako sa zapojiť? Zorganizujte vo svojom regióne aktivitu, ktorej cieľom bude propagácia kariérového poradenstva a rozvoja a registrujte ho na stránke Týždňa kariéry. Inšpiráciu a tipy nájdete aj v našej praktickej príručke.