Chcete spropagovať Vaše služby celoživotného poradenstva? Pridajte Vašu udalosť do kalendára aktivít Týždňa kariéry. Neviete, aké podujatie zorganizovať? Inšpirujte sa našimi návrhmi pre zamestnávateľov, školy, úrady a tretí sektor!

Tu je niekoľko jednoduchých návrhov, ktoré vám pomôžu pripraviť vaše podujatie alebo aktivitu alebo prispôsobiť už existujúce podujatie či aktivitu:

  1. Nápad: Zorganizujte stretnutie (v rámci vlastnej organizácie alebo s inými partnermi), na ktorom rôznymi tvorivými metódami (brainstorming, brainwriting) zozbierate rôzne nápady na aktivity, z ktorých následne vyberiete pár najzaujímavejších. Rozhodnite sa, aká bude vaša hlavná cieľová skupina a popremýšľajte o tom, ako najlepšie toto publikum zaujať. Čo by vyvolalo ich záujem alebo bolo pre nich užitočné? Aké činnosti by ste chceli pre nich pripraviť?
  2. Vytvorte si časový plán. Kedy je potrebné začať s prípravou aktivity? Akých partnerov osloviť (zamestnávateľa, školu, úrad, poradcu…) Registrované aktivity sa môžu uskutočniť v období pred, počasprípadne aj po konaní Týždňa kariéry.
  3. Ak je aktivita pripravená a naplánovaná, môžete vyplniť registračný formulár (nižšie) Všetky prihlásené podujatia alebo aktivity budú preverené, aby sa zabezpečila kompletnosť informácií a súlad s s cieľmi Týždňa kariéry. V prípade potreby objasnenia Vás budeme kontaktovať alebo Vám do niekoľkých dní potvrdíme, že Vaše podujatie bolo pridané do kalendára.
  4. Realizujte Vaše podujatie podľa plánu. Nezabudnite na zber spätnej väzby od účastníkov.
  5. Vyhodnoťte Vaše podujatie: Čo bolo hlavným prínosom pre cieľovú skupinu? Akú spätnú väzbu ste získali? Ako Vám to umožní zlepšiť túto aktivitu v budúcnosti?

Čo ďalšie je treba vedieť?

  • Organizátori Týždňa kariéry môžu Vašu aktivitu propagovať prostredníctvom sociálnych sietí alebo mailing listu.
  • Vaše podujatie alebo aktivitu môžete propagovať vo Vašom regióne pomocou existujúcich sietí a partnerov.
  • Po realizácii podujatia sa s nami môžete podeliť o skúsenosti prostredníctvom videí, fotografií, článku, spätnej väzby na adrese info(a)tyzdenkariery.sk.
  • Najkvalitnejšie a inovatívne aktivity budú osobitne propagované a ocenené.

Pri prihlasovanie Vašej aktivity využite prihlasovací formulár, nezabudnite uviesť aj organizátora a miesto konania:

 

Prihláste aktivitu