Chcete spropagovať Vaše služby celoživotného poradenstva? Pridajte Vašu udalosť do kalendára aktivít Týždňa kariéry. Neviete, aké podujatie zorganizovať? Inšpirujte sa našou praktickou príručkou, ktorá obsahuje inšpirácie a príklady dobrej praxe v piatich tématických oblastiach:

  1. Zodpovedný zamestnávateľ
  2. Moderná škola
  3. Úrad pre ľudí
  4. Inkluzívny neziskový sektor
  5. Online poradenstvo

Čo ďalšie je treba vedieť?

  • Registrované aktivity sa môžu uskutočniť v mesiaci december, prípadne január 2021.
  • Všetky prihlásené podujatia alebo aktivity budú preverené, aby sa zabezpečila kompletnosť informácií a súlad s cieľmi Týždňa kariéry. V prípade potreby objasnenia Vás budeme kontaktovať alebo Vám do niekoľkých dní potvrdíme, že Vaše podujatie bolo pridané do kalendára.
  • Organizátori Týždňa kariéry môžu Vašu aktivitu propagovať prostredníctvom sociálnych sietí alebo mailing listu.
  • Po realizácii podujatia sa s nami môžete podeliť o skúsenosti prostredníctvom videí, fotografií, článku, spätnej väzby na adrese info@tyzdenkariery.sk.
  • Najkvalitnejšie a inovatívne aktivity budú osobitne propagované a ich autori získajú ceny vo forme poradenských pomôcok

Pri prihlasovanie Vašej aktivity využite prihlasovací formulár, nezabudnite uviesť aj organizátora a miesto konania. Pokiaľ organizujete podujatie vo virtuálnom svete, ako miesto konania uveďte „online“.