Pandémia koronavírusu a s ňou spojené závažné sociálne a ekonomické dôsledky ešte urýchlili a zvýraznili zásadné zmeny na trhu práce. Vstúpili sme do sveta, kde digitálna gramotnosť, flexibilita na trhu práce a schopnosť proaktívne pristupovať ku svojej kariére už nie sú len populárnymi výrazmi, ale absolútnou nevyhnutnosťou pre budúce uplatnenie sa na trhu práce a zabezpečenie si živobytia. Na to, aby mohli verejné politiky a služby vrátane kariérového poradenstva pripravovať ľudí na novú realitu a výzvy, musia do tohto nového sveta sami vstúpiť.

Priamy kontakt s klientmi “tvárou tvár” bol dlho považovaný za neodmysliteľnú súčasť poradenského procesu. Pandémia koronavírusu týmto presvedčením už vyše pol roka otriasa a, naopak, poukazuje na výhody online kariérového poradenstva.

Vďaka moderným digitálnym a komunikačným technológiám nemusí fyzické dištancovanie, ktoré sa pomaly stáva spoločenskou normou, nevyhnutne znamenať aj pozastavenie akýchkoľvek sociálnych väzieb. Ľudia už dnes využí­vajú komunikačné platformy a sociálne siete na udržiavanie čulej komunikácie s rodinami a blízkymi. Tieto isté technológie môžu zaistiť kontinuitu práce kariérových poradcov v dobe, kedy sú osobné stretnutia s klientmi luxusom.

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE:

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kariérne cesta UMB

Kariérne centrum UMB prispôsobilo svoju dlhoročnú aktivitu “Mesiac kariéry a osobnostného rozvoja” súčasnej situácii a spustilo sériu online webinárov pre študentov vysokej školy, ktoré boli zamerané na ich sebapoznanie a kariérový rozvoj. Účastníci Kariérnej cesty UMB mali príležitosť zastaviť sa na štyroch zastávkach: Životopis, Motivačný list, Pohovor a Osobný rozvoj, na ktorých mohli získať neoceniteľné informácie, rady a tipy nielen od tímu Kariérneho centra UMB, ale hlavne od tých najpovolanejších ‒ recruiterov a personalistov národných a medzinárodných spoločností a kariérových poradcov. Ukážky online vzdelávacích aktivít pre študentov nájdete na stránke: https://www.youtube.com/user/UMBvBB/videos

Zmudri.sk

Video kurzy Zmudri.sk

Zmudri.sk je vzdelávacia platforma pre študentov, učiteľov a kariérových poradcov, ktorej cieľom je príprava mladých ľudí na kariéru a život po škole. V rámci platfotmy sú pravideľne zverejňované video kurzy, ktoré študentom pomáhajú v ich kariérovom smerovaní – výber vysokej školy, prihláška na vysokú školu, písanie CV či príprava na pracovný pohovor. Videokurzy zároveň slúžia ako užitočný online nástroj pre kariérových poradcov a pedagógov, s ktorými tím Zmudri.sk aktívne spolupracuje

Peter Csóri, Banskobystrický samosprávny kraj

Online burza stredných škôl BBSK

Cieľom historicky prvej online burzy stredných škôl banskobystrického kraja bolo priblížiť rodičom a žiakom, učiteľom, ale aj verejnosti možnosti štúdia na stredných školách v rámci Banskobystrického kraja na jednom mieste Počas 9 dní bolo postupne predstavených viac ako 80 stredných škôl Banskobystrického kraja, ktoré sa predstavili jednak formou video prezentácií a ich predstavitelia boli zároveň prítomní priamo na burze, aby mohli odpovedať na otázky záujemcov o konkrétne študijné odbory. Súčasťou online burzy boli aj rôzne sprievodné webináre, workshopy, ochutnávky kariérového poradenstva a videá o kariérovom poradenstve a duálnom vzdelávaní.


Ďalšie tipy a zdroje k online poradenstvu: