Nahrávam Udalosti

Nadchádzajúce Udalosti

Udalosti Search and Views Navigation

Udalosť Navigácie Zobrazení

List of Udalosti

Kariérové poradenstvo – dlhodobá príprava

1. septembra 2019 o 8:00 - 30. júna 2020 o 17:00
CPPPaP Námestovo, Námestie A. Bernoláka 378/7
Námestovo, 029 01 Slovenská republika

Cieľovou skupinou sú žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ. Dlhodobá systematická príprava na kariérové rozhodovanie sa realizuje s triednou skupinou počas celého školského roka formou skupinových stretnutí a skupinovej diagnostiky.…

Vyhľadať viac informácií »

Dni voľby povolania

24. septembra o 8:00 - 4. decembra o 0:00
CPPPaP Čadca, Kukučínova 162
Čadca, 022 01 Slovenská republika

Dni voľby povolania sú pomocníkom pri riešení efektivity yýberu povolania a zamestnávania ľudí v regióne. Zabezpečujeme žiakom 9. ročníkov ZŠ komplexný psychologicko-poradenský servis v oblasti kariérového poradenstva a inšpirujeme deviatakov…

Vyhľadať viac informácií »

Moja kariéra po strednej škole

15. novembra o 8:00 - 12:00
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky, Komárňanská 28
Nové Zámky, 940 75

Pri príležitosti Dňa študentov každoročne organizujeme pre budúcich maturantov akciu Moja kariéra po strednej škole. Tento rok sa uskutoční 15. novembra 2019. Na pôde našej školy privítame okolo 40 hostí:…

Vyhľadať viac informácií »

Stretnutie žiakov ZŠ k voľbe povolania

19. novembra o 9:00 - 11:30
Mestský úrad Humenné, Kukorelliho 34
Humenné, 066 01

Cieľom stretnutia výchovných poradcov, rodičov a žiakov končiacich ročníkov základných škôl je voľba budúceho povolania v prepojení s potrebami trhu práce a predstavenie systému duálneho vzdelávania. Tento rok realizujeme 2.…

Vyhľadať viac informácií »

Naživo s nami v kruhu povolaní

20. novembra o 15:00 - 17:30
CPPPaP Námestovo, Námestie A. Bernoláka 378/7
Námestovo, 029 01 Slovenská republika

CPPPaP Námestovo organizuje besedu pre žiakov stredných škôl, na ktorej majú možnosť stretnúť sa osobne s ľuďmi, ktorí vykonávajú rôzne profesie. Na besede bude jednotlivec prezentovať povolanie, ktoré vykonáva -…

Vyhľadať viac informácií »

Stretnutie s výchovnými poradcami ZŠ v Pov. Bystrici

21. novembra o 9:00 - 11:30
Hotel Študent v Pov. Bystrici, Slovenských partizánov 1131/51
Považská Bystrica, 017 01 Slovenská republika

Organizujeme stretnutie s výchovnými poradcami  z Považskej Bystrice a okolia. Miestom stretnutia je Hotel Študent v Pov. Bystrici. V príjemnej atmosfére nášho hotela sprostredkujeme výchovným poradcom ZŠ informácie o študijných…

Vyhľadať viac informácií »

VEĽTRH VYSOKÝCH ŠKÔL

26. novembra o 9:00 - 14:00
Gymnázium Pavla Horova Michalovce, Masarykova 1
Michalovce, 07179 Slovenská republika

Tohto roku budeme  organizovať po 6-krát  prezentácie VŠ, tzv. „ Veľtrh VŠ“ pod názvom „Viac informácií – lepší výber VŠ“ . Naším cieľom je  poskytnúť žiakom čo najviac informácií o…

Vyhľadať viac informácií »

Tvorivé dielne

28. novembra o 8:00 - 12:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov, Ul. 1. mája 1264
Púchov, 020 01 Slovenská republika

V tento deň predstavíme skupinke ôsmakov prihlásenej  základnej školy našu školu, jednotlivé učebné a študijné odbory. Prevedieme ich po našich priestoroch. Žiaci ZŠ budú počas jedného dňa absolvovať 4 cca…

Vyhľadať viac informácií »

Stertnutie s výchovnými poradcami ZŠ v Púchove

28. novembra o 9:00 - 11:30
Cukráreň Akadémia v Púchove, Ul. 1. mája 1264
Púchov, 020 01 Slovenská republika

Organizujeme stretnutie s výchovnými poradcami  z Púchova a okolia. Miestom stretnutia je Cukráreň Akadémia v Púchove. V príjemnej atmosfére sprostredkujeme výchovným poradcom ZŠ informácie o študijných a učebných odboroch, ktoré…

Vyhľadať viac informácií »

Kariérna triedna olympiáda

3. decembra
CPPPaP Čadca, Kukučínova 162
Čadca, 022 01 Slovenská republika

Kvíz pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ v oblasti orientácie o možnostiach študovať v našom okrese. Pre deviatakov je aktuálnou témou výber strednej školy a povolania. Ide o neľahkú voľbu, ktorú…

Vyhľadať viac informácií »

Burza stredných škôl

3. decembra
Dom kultúry Liptovský Mikuláš, Hollého 4
Liptovský Mikuláš, 03101 Slovenská republika

Výber strednej školy v dnešnej dobe je náročnejší. Je samozrejmé, že žiaci, študenti sú ovplyvňovaní všetkým, čo na nich vplýva (média, kamaráti, rodina, škola, inštitúcie). Práve aj s tohto dôvodu…

Vyhľadať viac informácií »

Burza stredných škôl

3. decembra o 9:00 - 16:00
Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš, Komenského 843
Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Na uvedenej akcii budú žiaci našej školy aktívne prezentovať možnosti štúdia na našej škole. Poinformujú záujemcov o možnostiach uplatnenia sa absolventov našej školy, o mimoškolských aktivitách a zaujímavostiach zo života…

Vyhľadať viac informácií »

Moje budúce povolanie

4. decembra
CPPPaP Čadca, Kukučínova 162
Čadca, 022 01 Slovenská republika

Súťaž pre žiakov druhého stupňa ZŠ v okrese Čadca s cieľom nahliadnúť žiakom do vlastného vnútorného sveta pri rozhodovaní sa o svojej budúcnosti v oblasti výberu povolania. Prostredníctvom príspevkov získame…

Vyhľadať viac informácií »

Kto mi poradí?

4. decembra
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Slovenská 70
Nové Zámky, 940 01 Slovenská republika

ÚPSVR Nové Zámky organizuje stretnutie výchovný poradcov ZŠ v pôsobnosti nášho úradu. Jeho cieľom je poskytnúť školám informácie o trhu práce, možnostiach preventívneho poradenstva na ich školách a zážitkových spôsoboch…

Vyhľadať viac informácií »

Porozprávajme sa

4. decembra o 13:00 - 15:00
Stredná zdravotnícka škola, Komenského 843
Liptovský Mikuláš, 031 01

Školský projekt, cieľom ktorého je predstaviť žiakom úspešných absolventov našej školy, s ktorými sa môžu žiaci stotožniť a nechať sa nimi motivovať. Absolventi školy budú so žiakmi diskutovať o svojich…

Vyhľadať viac informácií »

Burza stredných škôl

5. decembra o 9:00 - 16:00
Antona Bernoláka 1, Ružomberok, Antona Bernoláka 1
Ružomberok, 034 01

Na burze stredných škôl žiaci našej školy aktívne odprezentujú možnosti štúdia na našej škole, poskytnú záujemcom informácie o jednotlivých študijných odboroch, o školských a mimoškolských aktivitách školy. Okrem toho môžu…

Vyhľadať viac informácií »

Deň otvorených dverí

5. decembra o 9:00 - 14:30
Obchodná akdémia Ružomberok, Scota Viatora 4
Ružomberok, 034 01 Slovenská republika

Akcia je určená žiakom ZŠ, ich rodičom a učiteľom. V tento deň sa otvoria brány našej školy a všetci záujemci si môžu: prezrieť priestory školy, získať informácie o štúdiu, získať…

Vyhľadať viac informácií »

„Mikulášske stretnutie“-Na ceste do sveta práce

6. decembra o 10:00 - 12:30
SZŠ Rožňava, Nám.1.mája 1, Rožňava
Rožňava, 048 01

Interaktívna beseda zameraná na : - Identifikovanie intelektových a osobnostných predpokladov, záujmov, kompetencií, anatómia pracovného pohovoru. - o možnostiach uplatnenia sa po skončení štúdia a aktívnom uchádzaní sa o zamestnanie.

Vyhľadať viac informácií »

Deň otvorených dverí

12. decembra o 10:00 - 16:00
Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš, Komenského 843
Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Akcia je určená žiakom ZŠ, ich rodičia a učiteľom. V tento deň otvoríme brány našej školy navštevníkom, ktorí si môžu pozrieť priestory školy, dozvedieť sa o podmienkach štúdia na našej…

Vyhľadať viac informácií »

Deň otvorených dverí – OD LUCIE DO VIANOC

13. decembra o 8:00 - 13:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov, Ul. 1. mája 1264
Púchov, 020 01 Slovenská republika

Deň otvorených dverí organizujeme každoročne. Počas tohoto dňa sa snažíme prezentovať všetky študijné aj učebné odbory, ktoré sa vyučujú na našej škole, predovšetkým odbor: kuchár, čašník, kozmetik, cukrár, kaderník, hotelová…

Vyhľadať viac informácií »

Deň otvorených dverí

21. februára 2020
Gýmnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou, Radlinského 665/2
Bánovce nad Bebravou, 95701 Slovenská republika

Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ 5.ročníka (8 - ročné gymnázium), 9.ročníka (4 - ročné gymnázium) a ich rodičov a učiteľov.

Vyhľadať viac informácií »
+ Export udalostí