Loading Udalosti

Nadchádzajúce Udalosti

Udalosti Search and Views Navigation

Vyhľadať Udalosti

Udalosť Views Navigation

Udalosti Search

List of Udalosti

DNI VOĽBY POVOLANIA

1. novembra - 30. novembra
CPPPaP Čadca, Kukučínova 162
Čadca, 022 01 Slovenská republika

Ako kľúčový modul Čadčianskeho modelu interaktívneho profesijného poradenstva CAMIP ponúkajú Dni voľby povolania (DVP) možnosť nasmerovať žiakov deviateho ročníka k vyššej miere vlastného sebapoznania a sebarozvoja. Žiakom DVP taktiež pomáhajú…

Vyhľadať viac informácií »

PODNIKATEĽSKÉ A MANAŽÉRSKE PREDPOKLADY

1. novembra - 31. decembra
CPPPaP Čadca, Kukučínova 162
Čadca, 022 01 Slovenská republika

Pre študentov stredných škôl organizuje CPPPaP v Čadci testovanie podnikateľských a manažérskych predpokladov. Testovanie ponúka študentom možnosť zistiť štruktúru ich schopností, ktoré úzko súvisia so schopnosťami úspešne viesť firmu, riadiť…

Vyhľadať viac informácií »

Kariérové poradenstvo pre žiakov SŠ

1. novembra o 8:00 - 31. decembra o 17:00
CPPPaP Humenné, Mierová 4
Humenné, 066 01 Slovenská republika

Cieľom je poskytnúť prostredníctvom individuálnych výsledkov zo skupinovej diagnostiky realizovanej psychológmi základné informácie o štruktúre rozumových schopností, o osobnostných črtách a záujmoch a na základe toho odporučiť ďalšie študijné zameranie…

Vyhľadať viac informácií »

Kariérové poradenstvo pre žiakov 8.-9. ročníka ZŠ

5. novembra 2018 o 8:00 - 31. marca 2019 o 17:00
CPPPaP Bytča, Zámok 104
Bytča, 014 01 Slovenská republika

Kariérové poradenstvo pre žiakov 8.-9. roč. ZŠ v pôsobnosti CPPPaP v Bytči. poradenstvo pozostáva s troch blokov: 1.Blok - Spoznávame seba a povolania (2x3 vyučovacie hodiny) 2. Blok - Diagnostika…

Vyhľadať viac informácií »

CPPPaP Považská Bystrica: Poradenský týždeň pre ZŠ

19. novembra - 22. novembra
CPPPaP Považská Bystrica, Komenského 106/2
Považská Bystrica, 017 01

Kariérové poradenstvo pre žiakov, rodičov, pedagógov ZŠ- návšteva škôl, skupinová práca so žiakmi, individuálne konzultácie.

Vyhľadať viac informácií »

Burza informácií Levice

22. novembra o 9:00 - 15:00
UPSVaR Levice, Ľudovíta Štúra 53
Levice, 934 05 Slovenská republika

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  LEVICE MESTO LEVICE pozývajú všetkých žiakov II. stupňa ZŠ, rodičov, výchovných poradcov, pedagógov a širokú verejnosť na BURZU INFORMÁCIÍ dňa 22. novembra 2018 v čase od 9:00…

Vyhľadať viac informácií »

Ako využiť v práci to čo funguje v rodine a naopak? Ako mi v tom môže pomôcť kariérové poradenstvo?

22. novembra o 17:30 - 19:30
TOP Recruitment Bratislava, Grösslingová 71
Bratislava, Slovakia 811 09 Slovenská republika

Chcete sa zamerať na riešenia namiesto na problémy? Chcete sa viac posilniť v tom, v čom ste dobrí namiesto toho, aby ste strácali drahocenný čas a energiu na to, v…

Vyhľadať viac informácií »

Burza informácií pre voľbu povolania Martin

27. novembra o 8:00 - 28. novembra o 15:00
Slovenská národná knižnica Martin, Malá Hora 5
Martin, 036 01 Slovenská republika

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Martin Vás pozýva na 17. ročník profesijnej prezentačnej výstavy stredných škôl a významných zamestnávateľov z regiónu Turiec i okolitých regiónov pod názvom Burza informácií pre…

Vyhľadať viac informácií »

Seminár „SPOLOČNE PRE KARIÉROVÝ ROZVOJ ŽIAKOV“

4. decembra o 9:30 - 15:00
Zasadačka Vedeckej rady UNIZA, Žilina, Univerzitná 8215/1
Žilina, 01026 Slovenská republika

Regionálny seminár, ktorý organizuje Centrum Euroguidance v spolupráci s Europe Direct Žilina a Asociáciou výchovných poradcov. Hostia z Českej republiky i domáci odborníci Vám predstavia svoje skúsenosti s tým, ako môže škola…

Vyhľadať viac informácií »

Kick-Start Your Career / Naštartujte Vašu kariéru

8. decembra - 15. decembra
IUVENTA, Karloveská 64
Bratislava, 842 58 Slovenská republika
10€

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Národná Agentúra pre program Erasmus+ pre mládež a šport  organizuje medzinárodné školenie „Kick-Start Your Career“, ktoré sa bude organizovať 9.-15. Decembra 2018 na Slovensku. Ak pracuješ s mládežou…

Vyhľadať viac informácií »

DNI PROFESIE v Bytči

6. februára 2019 o 10:00 - 14:00
Dom kultúry Bytča, Treskoňova 814/3
Bytča, 01401 Slovenská republika

Už po štvrtýkrát sa v našom meste Bytča uskutoční podujatie s názvom ”Dni profesie v Bytči”. Podujatie je určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl v okrese Bytča,…

Vyhľadať viac informácií »
+ Export Events