Čo Vám môže dať kariérové poradenstvo?

Prečo je kariérové poradenstvo dôležité?

43 %
Slovákov považuje zamestnanie za spôsob, ako zarobiť peniaze, nič viac
46 %
absolventov nikdy nepracovalo v odbore, ktorý vyštudovali
28 %
Slovákov považuje radosť z práce za najdôležitejšie kritérium výberu
6 %
občanov vo veku 25-64 rokov v živote využilo kariérové poradenstvo

Novinky

Týždeň kariéry 2020 – kariérové poradenstvo v online svete

Týždeň kariéry je spoločná iniciatíva centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstva a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je zviditeľniť služby kariérového poradenstva na Slovensku a zároveň podporiť nové a inšpiratívne iniciatívy v tejto …