Týždeň kariéry prináša príležitosti pre širokú verejnosť aj pre kariérových poradcov a poradkyne

Dnes začal Týždeň kariéry 2023, ktorý prináša príležitosti pre širokú verejnosť získať bezplatné služby kariérového poradenstva a takisto poskytuje priestor poskytovateľom kariérového poradenstva zviditeľniť svoje služby.

Iniciatívy organizuje Centrum Euroguidance v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Týždeň kariéry sa v tomto roku koná v rámci celoeurópskej iniciatívy “Európsky rok zručností”, ktorej cieľom je poskytnúť impulz pre celoživotné vzdelávanie, a pripraviť tak ľudí na zelenú a digitálnu transformáciu.

Týždeň kariéry trvá od 4. decembra do 8. decembra a prináša rôzne typy aktivít pre všetky cieľové skupiny. Realizácia aktivít ale nie je obmedzená na jeden týždeň, vďaka čomu majú ľudia priestor absolvovať ich okrem decembra aj v januári 2024. Pozrite si výber prihlásených podujatí, ktoré sa budú priebežne dopĺňať:

Zimná škola kariérového poradenstva 2023

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo pravidelne organizujú vzdelávacie podujatie pre kariérových poradcov a poradkyne. Je určené ako skúseným, tak i začínajúcim poradcom a poradkyniam naprieč sektormi. Témou tohto ročníka je wellbeing ako jedna z priorít v kariérovom poradenstve. Podujatie sa uskutoční 9. decembra v Bratislave.

Konferencia EPALE o úlohe neformálneho vzdelávania v rozvoji zručností dospelých

Národný koordinátor vzdelávania dospelých v spolupráci s tímom EPALE Slovensko organizujú konferenciu na tému neformálneho vzdelávania pri rozvoji zručností dospelých. Jej súčasťou budú diskusie o úlohe neformálneho vzdelávania dospelých s predstavením príkladov dobrej praxe. Konferenciu uzavrie odovzdanie ceny za prínos k celoživotnému vzdelávaniu. Konferencia sa uskutoční 7. decembra 2023 v Bratislave.

Workshop pre odídencov z Ukrajiny – Ako napísať dobrý motivačný list

Občianske združenie Mareena organizuje pre odídencov z Ukrajiny workshop, ktorého hlavnou témou bude písanie motivačného listu. Účastníci sa pod vedením kariérovej poradkyne oboznámia s jeho špecifikami na Slovensku a priamo na workshope začnú s jeho tvorbou. Workshop bude vedený v slovenskom jazyku, na mieste bude zabezpečené tlmočenie do ukrajinského jazyka. Workshop sa uskutoční 5. decembra 2023 v Nitre.

Rozvoj pracovnoprávnych zručností na pôde školy pre úspešný štart na trh práce

Obchodná akadémia Považská Bystrica pripravujú v rámci Týždňa kariéry sériu aktivít, ktorých cieľom je rozvoj zručnosti žiakov štvrtého ročníka v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Zamerané sú na aplikáciu teoretických vedomostí v praxi. Súčasťou aktivít budú prednášky, premietanie filmov či úniková hra. Podujatie je realizované s podporou pracovníčok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica.

Viac informácií o Týždni kariéry a jednotlivé aktivity možno nájsť na www.tyzdenkariery.sk.