Týždeň kariéry 2022 – ocenili sme najinšpiratívnejšie aktivity

Týždeň kariéry je spoločná iniciatíva centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstva a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je zviditeľniť služby kariérového poradenstva na Slovensku a zároveň podporiť nové a inšpiratívne iniciatívy v tejto oblasti. 

Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku 2022 zapojilo 16 organizácií vrátane škôl, poradní či úradov práce, ktoré v decembri 2022 a januári 2023 zorganizovali celkovo 36 podujatí kariérového poradenstva naprieč celým Slovenskom. Medzi podujatiami nechýbali dni otvorených dverí, veľtrhy, kariérové dni, workshopy, konferencie a vzdelávacie podujatia pre samotných kariérových poradcov a poradkyne.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Centrum Euroguidance prispeli do Týždňa kariéry viacerými podujatiami. Začiatkom decembra zorganizovali Zimnú školu kariérového poradenstva vo Veľkom Mederi, ktorej sa zúčastnilo 40 poradkýň a poradcov. Tí sa mali možnosť dozvedieť o inšpiratívnych projektoch, digitálnych nástrojoch a metódach využiteľných v rámci kariérového poradenstva.

Aj tento rok bola iniciatíva Týždeň kariéry doplnená sériou podujatí Na kávu s kariérovým poradcom. Bezplatné ochutnávky kariérového poradenstva so skúsenými kariérovými poradcami a poradkyňami využilo vyše 80 ľudí v 10 slovenských mestách.

Ocenenia pre najinšpiratívnejšie aktivity

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa aj v roku 2022 rozhodlo oceniť najinšpiratívnejšie aktivity zapojené do Týždňa kariéry. Ceny vo forme poradenských kariet od spoločnosti b-creative získavajú:

Ďakujeme všetkým zapojeným organizáciám, ktoré takto prispeli k zviditeľneniu kariérového poradenstvo na Slovensku.

Všetky informácii o iniciatíve vrátane zoznamu podujatí sú dostupné na stránke www.tyzdenkariery.sk