Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

FB KARIÉRNE DNI VEĽKOKRTÍŠSKYCH STREDNÝCH ŠKÔL

1. decembra 2021 o 8:00 - 10. decembra 2021 o 15:00

FB KARIÉRNE DNI VEĽKOKRTÍŠSKYCH STREDNÝCH ŠKÔL

  • Si deviatak a rozhoduješ sa Kam po základke?
  • Hľadáš zaujímavé stredoškolské odbory , priestor pre rozvoj vlastných talentov, nadania a kvalít  v povolaniach , s ktorými trh práce počíta aj v budúcnosti?

Sleduj FB kariérne dni veľkokrtíšskych stredných škôl nabité zaujímavými kariérko-príspevkami, stredoškolskými videami , LIVE VSTUPMI stredných škôl a naštartuj kariéru v rodnom okrese….

ARE YOU READY?

FB kariérne dni veľkokrtíšskych stredných škôl je spoločná aktivita medzirezortných partnerov v kariérovom poradenstve v okrese Veľký Krtíš, ktorou chceme osloviť žiakov deviatych ročníkov a ich rodičov , zvýšiť informovanosť o možnostiach stredoškolského štúdia a následného uplatnenia sa na trhu práce a  motivovať žiakov pre štúdium na stredných školách v okrese.

Online aktivitu  realizuje CPPPaP Veľký Krtíš  v  spolupráci so strednými školami v okrese Veľký Krtíš , Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši , Regionálnym centrom kariéry BBSK vo Veľkom Krtíši, základnými školami a je dostupná pre všetkých  v  online priestore na FB stránke Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Veľký Krtíš od  1.12.2021 -10.12.2021

FB kariérne dni sa uskutočnia formou zaujímavých príspevkov zo života stredných škôl, posterov, prezentácií, videí. Online podujatie oživia   INTERAKTÍVNE LIVE VIDEOPREZENTÁCIE  stredných škôl a zúčastnených inštitúcií, obohatené o živé príbehy študentov a absolventov, virtuálne prehliadky škôl…. V tohtoročných FB kariérnych dňoch  sme focus zamerali na ZRUČNOSTI / soft skills/, ktoré veľkokrtíšske stredné školy rozvíjajú a tak pripravujú mladých ľudí pre meniaci sa svet práce.

častnené stredné školy: Gymnázium A.H. Škultétyho Veľký Krtíš, Stredná odborná škola  Veľký Krtíš, Spojená škola Modrý Kameň, Stredná odborná škola Želovce, Odborné učilište internátne Želovce.

Jadro online aktivity tvoria príspevky stredných škôl  postupne pridávané počas im vyhradeného dňa a LIVE VSTUPY stredných škôl  prostredníctvom apl. Zoom každý deň v termíne 6.12.2021-10.12.2021  v čase od 11,50

Príspevky budú dostupné na https://www.facebook.com/cpppapvk/?ref=pages_you_manage

Link pre prihlásenie na podujatie bude zverejnený na FB stránke CPPPaP Veľký Krtíš a dostupný aj  prostredníctvom výchovných poradcov základných škôl od 3.12.2021.

Program  FB kariérnych dní veľkokrtíšskych stredných škôl :

1.12.2021 – 3.12.2021  FB príspevky  CPPPaP, RCK, ÚPSVR 

Na témy : – výber strednej školy, možnosti a benefity stredoškolského štúdia v okrese,

– zručnosti budúcnosti, duálne vzdelávanie v kontexte SŠ v okrese Veľký Krtíš

– trh práce a  uplatniteľnosť  absolventov SŠ v okrese Veľký Krtíš , povolania budúcnosti

6.12.2021  FB príspevky a LIVE VSTUP Gymnázia A.H. Škultétyho Veľký Krtíš

7.12.2021  FB príspevky a LIVE VSTUP Spojenej školy v  Modrom Kameni

8.12.2021  FB príspevky a LIVE VSTUP SOŠ Želovce

9.12.2021  FB príspevky a LIVE VSTUP SOŠ Veľký Krtíš

10.12.2021  FB príspevky a LIVE VSTUP OUI Želovce/ žiaci so ŠVVP – MP

10.12.2021 –  Od 11,50 – LIVE VSTUP  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny , Regionálneho centra kariéry a CPPPaP vo Veľkom Krtíši na tému : Uplatnenie absolventov veľkokrtíšskych stredných škôl , benefity  stredných škôl v kontexte zručností, duálneho vzdelávania a praxe u lokálnych zamestnávateľov v okrese

Veríme , že spoločná aktivita všetkých zúčastnených inštitúcií – dlhoročných partnerov v oblasti kariérového poradenstva v okrese Veľký Krtíš  sa premietne do zvýšeného záujmu žiakov nájsť povolanie snov a cestu k nemu na stredných školách  v okrese Veľký Krtíš, v okrese, kde to dôverne poznajú a kde sa oplatí zostať žiť,  študovať a následne pracovať.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Podrobnosti

Začiatok:
1. decembra 2021 o 8:00
Koniec:
10. decembra 2021 o 15:00
Udalosť Kategória:
Webstránka:
https://www.facebook.com/cpppapvk/?ref=pages_you_manage

Miesto udalosti

Online
Slovenská republika + Google Map

Iné

Tématická oblasť
Online poradenstvo