Organizátori

Záštity

Martina Lubyová
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Marián Valentovič
Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Partneri

Združenie miest a obcí Slovenska
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie