Organizátori:

 

 

 

Nad podujatím prevzali záštitu:


Martina Lubyová
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR  

Ing. Marián Valentovič, MBA
Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny