Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

 • Táto udalosť už prebehla.

Inovačné vzdelávanie pre poradcov z CPPPaP – Kariérový poradca ako sprievodca, jeho rola a identita

10. decembra 2020 o 9:00 - 11. decembra 2020 o 12:30

ZAUJÍMA VÁS TÉMA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA A ROZVOJ KARIÉROVÝCH ZRUČNOSTÍ?

Prostredníctvom Národného projektu „Štandardizáciou systému poradenstve a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ realizujeme vzdelávací program Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve. Budeme v rámci neho spolu rozvíjať dialogické, facilitačné, supervízne a mentoringové zručnosti metodicko-koordinačnej podpory v oblasti kariérového poradenstva a výchovy na školách a v školských  zariadeniach ako aj podpory rozvoja zručností pre riadenie kariéry u detí.

V rámci Týždňa kariéry sa uskutoční online prvý modul dlhodobého výcviku zameraného na potreby praxe kariérového poradenstva v školskom systéme.

Bude rozdelený do dvoch častí v trvaní 1,5 dňa.

 • 1.časť v termíne 10.12. od 9.00-15:00 hod a 11.12. od 9:00-12:30 hod
 • 1.časť v termíne 16.12. od 9.00-15:00 hod a 17.12. od 9:00-12:30 hod

Viac informácií o témach, termínoch, lektoroch a procese prihlasovania nájdete na linku https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-pristupy-v-karierovej-vychove-a-karierovom-poradenstve-v-systeme-vpap/

Téma 1. modulového stretnutia vzdelávania kariérového poradenstva pre CPPPaP

 • Kariérový poradca ako sprievodca, jeho rola a identita
  • zmena paradigmy kariérového poradenstva od expertného prístupu ku konštruktivizmu, nové prístupy posilňujúce a aktivizujúce klienta
  • sebamotivácia, od vlastnej vízie k zapojeniu iných
  • zážitkové a tvorivé metódy v KP – nové možnosti diagnostiky potenciálu dieťaťa

Následné moduly v roku 2021:

 • Tvorenie partnerstiev a podpora spolupráce na školách
 • Stratégia KP a tvorba vlastného štýlu práce v regióne
 • Kariérové poradenstvo ako súčasť inklúzie a práca s vlastnými zdrojmi

Prihlásenie je možné (do celého programu) do 9.12.2020 prostredníctvom registračného formulára https://forms.gle/WWBpuYgRHFZdiKUE8

Program je určený len pre odborných zamestnancov CPPPaP.

LEKTORKA PRE 1 modul:

 • Michaela Valicová  (Kariérny Kompas, kariérová poradkyňa, lektorka)

Mám deväť ročné skúsenosti v kariérovom poradenstve s rôznymi cieľovými skupinami. Štyri roky som pôsobila na Kariérnom centre Univerzity Mateja Bela. V súčasnosti pracujem pod značkou Kariérny Kompas, ktorý poskytuje poradenstvo aj pre študentov ZŠ a SŠ.

Spolupracujem s neziskovým sektorom, kde realizujem zážitkové workshopy kariérového poradenstva a individuálne poradenstvo pre mladých so znevýhodneniami. V roku 2018 som získala Národnú cenu kariérového poradenstva za prácu s mladými NEETs s viacnásobným znevýhodnením.

Svoju prácu vnímam ako poslanie a svoje nadšenie a skúsenosti rada posúvam ďalej. Ako aktívna členka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizujem regionálne kluby pre širšiu komunitu poradcov na Slovensku a vediem regionálny klub v Banskej Bystrici.

Podrobnosti

Začiatok:
10. decembra 2020 o 9:00
Koniec:
11. decembra 2020 o 12:30
Udalosť Kategória:
Webstránka:
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-pristupy-v-karierovej-vychove-a-karierovom-poradenstve-v-systeme-vpap/

Miesto udalosti

Online
Slovenská republika + Google Map

Organizátor

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Telefón:
+421 910 186 846
Email:
kp.np@vudpap.sk
Webstránka:
https://vudpap.sk

Iné

Tématická oblasť
Moderná škola, Online poradenstvo