Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Kariérko ako podpora pre študentov v čase nepohody

14. decembra 2021 o 8:00

Intervencia kariérových poradkýň z NP Štandardy realizovaného cez VUDPaP (M. Jaššová a K. Štukovská) pre študentov končiacich ročníkov gymnázia v Senci. Kariérová výchova a poradenstvo sú u niektorých ľudí vnímané ako aktivity smerujúce k “správnemu” rozhodnutiu ohľadom ďalšieho štúdia a práce.

V projekte NP Štandardy zastávame širšie vnímanie kariérovej výchovy a poradenstva aj ako súčasti preventívnych a podporných opatrení, ktoré dokážu prostredníctvom aktivít naviazaných na témy ako sebapoznanie, uvedomenie si svojich úspechov, využitie spojencov, napojenie sa na seba, (seba)súcit či hodnoty pomôcť s posilnením študentov. Uvedomenie si vlastných zdrojov im následne môže zvýšiť nielen rezilienciu, ale aj iné kompetencie potrebné na zvládnutie náročnej situácie v pracovnom živote.

 

Podrobnosti

Dátum:
14. decembra 2021
Čas:
8:00
Udalosť Kategória:

Organizátor

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Telefón:
+421 910 186 846
Email:
kp.np@vudpap.sk
Webstránka:
https://vudpap.sk

Iné

Tématická oblasť
Moderná škola, Online poradenstvo