Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Svet práce a ja

7. decembra 2020 o 10:00 - 11. decembra 2020 o 13:00

Aktivitu realizujú odborní zamestnanci Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci v spolupráci s Cirkevnou základnou školou  sv. Jána Bosca v Lučenci.

Program prebieha v školskom prostredí v malých skupinách po piatich žiakov. Následné pokračovanie programu bude realizované  formou individuálnej konzultácie so žiakmi a ich rodičmi  v priestoroch CPPPaP Lučenec v spolupráci s kariérovým poradcom školy.

Program je zameraný na oboznámenie žiakov so svetom práce, identifikáciu a uvedomenie si  ich silných stránok, záujmov, hodnôt, ako aj ich  vplyv na ďalší  život, štúdium a voľbu budúceho povolania.

Program je založený na aktívnom zapojení žiakov, komunikácii o doterajších úspechoch, neúspechoch. Prebieha zážitkovou formou s použitím KIWI kariet a nadväzuje  na žiakove  kompetencie vo vzťahu k budúcemu povolaniu.

Program zahŕňa zmapovanie záujmu žiakov o výber stredných škôl, ako aj povolaní. Následne sa diskutuje o zručnostiach, vedomostiach, ale aj osobnostných predpokladoch, ktoré si určité povolania vyžadujú. Na to nadväzuje rozhovor o nových typoch povolaní,  ako aj o povolaniach, ktoré sú potrebné na trhu práce.

Cieľom je pomôcť žiakom pochopiť vlastnú osobnosť, spôsob fungovania, ktorý je žiakom vlastný a tak prispieť k výberu vhodnej školy a povolania.

 

Termín aktivity. 7.12.2020, 8.12.2020, 11.12.2020 a Január 2021

 

 

Podrobnosti

Začiatok:
7. decembra 2020 o 10:00
Koniec:
11. decembra 2020 o 13:00

Organizátor

CPPPaP Lučenec
Telefón:
047 43 32 300
Email:
ppplc@stonline.sk
Webstránka:
www.cpppap-lc.sk

Iné

Tématická oblasť
Moderná škola