DNI PROFESIE v Bytči

Už po štvrtýkrát sa v našom meste Bytča uskutoční podujatie s názvom ”Dni profesie v Bytči”. Podujatie je určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl v okrese Bytča, …

Seminár „SPOLOČNE PRE KARIÉROVÝ ROZVOJ ŽIAKOV“

Regionálny seminár, ktorý organizuje Centrum Euroguidance v spolupráci s Europe Direct Žilina a Asociáciou výchovných poradcov. Hostia z Českej republiky i domáci odborníci Vám predstavia svoje skúsenosti s tým, ako môže škola …

Prezentačný deň stredných škôl

V snahe uľahčiť proces rozhodovania pri voľbe najvhodnejšieho a zároveň najperspektívnejšieho študijného smerovania s cieľom poukázať na možnosti štúdia a prípravy na budúce povolanie, uplatnenia sa na trhu práce, organizuje …

DEŇ STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V MICHALOVCIACH

DEŇ STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V MICHALOVCIACH Výsledky 8. ročníka Dňa SZŠ v Michalovciach 2018 Tak ako po minulé roky, aj tento rok môžeme konštatovať, že 8. ročník Dňa Strednej zdravotníckej školy …