Pandémia koronavírusu a s ňou spojené závažné sociálne a ekonomické dôsledky ešte urýchlili a zvýraznili zásadné zmeny na trhu práce. Vstúpili sme do sveta, kde digitálna gramotnosť, flexibilita na trhu práce a schopnosť proaktívne pristupovať ku svojej kariére už nie sú len populárnymi výrazmi, ale absolútnou nevyhnutnosťou pre budúce uplatnenie sa na trhu práce a zabezpečenie si živobytia. Na to, aby mohli verejné politiky a služby vrátane kariérového poradenstva pripravovať ľudí na novú realitu a výzvy, musia do tohto nového sveta sami vstúpiť.

Priamy kontakt s klientmi “tvárou tvár” bol dlho považovaný za neodmysliteľnú súčasť poradenského procesu. Pandémia koronavírusu týmto presvedčením už vyše pol roka otriasa a, naopak, poukazuje na výhody online kariérového poradenstva.

Vďaka moderným digitálnym a komunikačným technológiám nemusí fyzické dištancovanie, ktoré sa pomaly stáva spoločenskou normou, nevyhnutne znamenať aj pozastavenie akýchkoľvek sociálnych väzieb. Ľudia už dnes využí­vajú komunikačné platformy a sociálne siete na udržiavanie čulej komunikácie s rodinami a blízkymi. Tieto isté technológie môžu zaistiť kontinuitu práce kariérových poradcov v dobe, kedy sú osobné stretnutia s klientmi luxusom.

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE:

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kariérne cesta UMB

Kariérne centrum UMB prispôsobilo svoju dlhoročnú aktivitu “Mesiac kariéry a osobnostného rozvoja” súčasnej situácii a spustilo sériu online webinárov pre študentov vysokej školy, ktoré boli zamerané na ich sebapoznanie a kariérový rozvoj. Účastníci Kariérnej cesty UMB mali príležitosť zastaviť sa na štyroch zastávkach: Životopis, Motivačný list, Pohovor a Osobný rozvoj, na ktorých mohli získať neoceniteľné informácie, rady a tipy nielen od tímu Kariérneho centra UMB, ale hlavne od tých najpovolanejších ‒ recruiterov a personalistov národných a medzinárodných spoločností a kariérových poradcov. Ukážky online vzdelávacích aktivít pre študentov nájdete na stránke: https://www.youtube.com/user/UMBvBB/videos

Zmudri.sk

Video kurzy Zmudri.sk

Zmudri.sk je vzdelávacia platforma pre študentov, učiteľov a kariérových poradcov, ktorej cieľom je príprava mladých ľudí na kariéru a život po škole. V rámci platfotmy sú pravideľne zverejňované video kurzy, ktoré študentom pomáhajú v ich kariérovom smerovaní – výber vysokej školy, prihláška na vysokú školu, písanie CV či príprava na pracovný pohovor. Videokurzy zároveň slúžia ako užitočný online nástroj pre kariérových poradcov a pedagógov, s ktorými tím Zmudri.sk aktívne spolupracuje

Michaela Valicová, Kariérny Kompas

Online zážitkové kariérové poradenstvo

Michaela Valicová, skúsená kariérová poradkyňa, ponúka svojim klientom možnosť online zážitkového kariérového poradenstva prostredníctvom Online štúdia Kariérneho Kompasu. Individuálne konzultácie prinášajú zážitok pri hľadaní potenciálu, povolania a ďalšieho kariérového smerovania ľuďom z pohodlia domova z rôznych kútov Slovenska. Online štúdio využíva interaktívne prvky – dáva priestor na prácu s poradenskými kartami, predmetmi či myšlienkovými mapami.


Ďalšie tipy a zdroje k online poradenstvu: