Týždeň kariéry je iniciatíva Centra Euroguidance Slovensko a Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je propagácia služieb kariérového poradenstva širšej verejnosti, zlepšenie dostupnosti a kvality poradenských služieb a posilňovanie komunity kariérových poradcov na Slovensku.

Týždeň kariéry prináša poskytovateľom kariérového poradenstva príležitosť zrealizovať poradenské aktivity pre širokú verejnosť pod hlavičkou spoločnej iniciatívy. 

V roku 2021 je iniciatíva doplnená o tématickú oblasť – online poradenstvo, čím sa snažíme reflektovať na pandémiu koronavírusu a s ňou spojené reštrikcie, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú aj prácu kariérových poradcov. Týždeň kariéry 2021 je teda rozdelený do piatich tématických oblastí:

  1. Zodpovedný zamestnávateľ
  2. Moderná škola
  3. Úrad pre ľudí
  4. Inkluzívny neziskový sektor
  5. Online poradenstvo

Prečo sa zapojiť? Aby ľudia vedeli, že kariérové poradenstvo existuje, čo sa za ním skrýva a ako pre nich môže byť prospešné. Zviditeľnite svoje služby a ponuku kariérového poradenstva čo najširšiemu publiku!

Tri najkvalitnejšie a najinšpiratívnejšie aktivity budú navyše osobitne propagované a ich autori získajú sadu poradenských kariet a bezdrôtové slúchadlá Niceboy.

Kto sa môže zapojiť? Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, základné, stredné a vysoké školy, výchovní poradcovia, kariéroví poradcovia, poradcovia z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávatelia, neziskové organizácie i súkromní poskytovatelia.

A prečo práve vy? Aby ste využili pre svoje podujatie spoločnú značku Týždňa kariéry a stali sa súčasťou veľkej siete poskytovateľov služieb celoživotného poradenstva. Spropagujte Vaše podujatia a zviditeľnite ich na webovej stránke Týždňa kariéry!

Kedy? Predovšetkým v týždni od 6. do 10. decembra 2021, registrovať však môžete všetky podujatia konajúce sa v mesiaci december, prípadne január 2022.

Ako sa zapojiť? Zorganizujte aktivitu, ktorej cieľom bude propagácia kariérového poradenstva a registrujte ju na stránke Týždňa kariéry. Inšpirácie a tipy nájdete aj v našej aktualizovanej praktickej príručke.