Európsky týždeň odborných zručností

Týždeň kariéry sa už opakovane koná v rovnakom termíne ako Európsky týždeň odborných zručností. Európsky týždeň odborných zručností je svojou podstatou rovnaká iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to prostredníctvom podujatí organizovaných v celej Európe. Tento rok je hlavné posolstvo Európskeho týždňa odborných zručností úzko previazané s celoživotným poradenstvom:

· Každý človek je talentovaný a odborné vzdelávanie a príprava môžu pomôcť s identifikovaním a rozvojom týchto talentov. · Odborné vzdelávanie a príprava sú skvelou možnosťou pre ľudí každého veku a pripravujú ich pre zaujímavé kariéry po celom svete. · OVP zvyšuje zamestnateľnosť, podporuje osobný rozvoj a môže viesť k vysokokvalifikovaným pracovným miestam. · Celoživotné vzdelávanie podporuje sociálnu inklúziu, diverzitu a aktívne občianstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *