Týždeň kariéry 2019: Inovujte vaše služby a získajte tablet Apple iPad či poradenské pomôcky

V roku 2018 sa do Týždňa kariéry zapojilo približne 50 aktivít, ktoré sa konali vo viac ako 20 mestách po celom Slovensku. Ročník 2019 prináša viacero noviniek a jednou z nich je aj snaha organizátorov oceniť najlepšie aktivity v oblasti kariérového poradenstva počas Týždňa kariéry. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a centrum Euroguidance Slovensko budú pri výbere najlepších príspevkov zohľadňovať nasledovné faktory:

  • Celková kvalita organizovanej aktivity a komplexnosť poskytnutej služby
  • Inovatívnosť organizovanej aktivity z hľadiska charakteru služby a zasiahnutej cieľovej skupiny
  • Multidisciplinarita a schopnosť rozvíjať kariérové zručnosti účastníkov aktivity
  • Schopnosť sprostredkovať účastníkom zmysluplné kontakty so svetom práce (osobitne pre aktivity v okruhoch Moderná škola / Zodpovedný zamestnávateľ)
  • Zapojenie partnerov (osobitne pre aktivity v okruhu Úrad pre ľudí / Inkluzívny tretí sektor)

Organizátori vybraných aktivít môžu získať hodnotné ceny, ako sú Tablet Apple iPad, poradenské karty b-creative podľa vlastného výberu a odborné publikácie z oblasti kariérového poradenstva.

Aké sú podmienky účasti?

  • Aktivita musí byť riadne a kompletne registrovaná v kalendári aktivít na stránke Týždňa kariéry.
  • Všetky vyžadované polia musia byť riadne vyplnené, vrátane detailného popisu, miesta konania a organizátora.
  • Aktivita musí primeranou formou odkazovať na Týždeň kariéry využitím loga a odkazu na webstránku https://tyzdenkariery.sk/ (v propagačných materiáloch, webstránke, prezentáciách či využitých materiáloch…)
  • Aktivita sa musí realizovať do konca kalendárneho roka 2019.
  • Porota môže organizátorov aktivity kontaktovať pre získanie dodatočných informácií.

Najlepšie aktivity budú prezentované formou článkov a ďalších mediálnych výstupov. Spoločne ukážme dynamiku kariérového poradenstva na Slovensku!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *