Týždeň kariéry 2019 – kariérové poradenstvo dostupné pre všetkých

Týždeň kariéry je spoločná iniciatíva centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstva a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je zviditeľniť služby kariérového poradenstva na Slovensku a podporiť nové iniciatívy v tejto oblasti.

Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku prihlásilo vyše 100 podujatí zo 40 miest a obcí Slovenska, od Bratislavy a Rimavskej Soboty až po Čiernu nad Tisou a Námestovo. Pozrite si výber prihlásených podujatí:

Živá knižnica v Trstennej – pomoc s profesionálnou orientáciou cez príbehy

Mesto Trstenná zorganizovalo v spolupráci s OZ V.I.A.C. začiatkom novembra Živú knižnicu, prostredníctvom ktorej sa mohli žiaci regionálnych stredných škôl oboznámiť s rôznymi povolaniami. Metóda Živých kníh vytvorila priestor pre neformálny rozhovor medzi čitateľmi (študentmi) a knihami (predstaviteľmi jednotlivých profesií). Knihy vyrozprávali príbehy o svojej kariérovej ceste, o výbere svojho zamestnania a študenti im mali možnosť kľásť dodatočné otázky. Na podujatí boli zároveň žiakom odprezentové možnosti zamestnania a hlavné trendy na slovenskom trhu práce a ponuka jazykových, študijných a dobrovoľníckych pobytov v zahraničí.

Neziskovky z Banskej Bystrice a Levíc umožňujú klientom spoznať ich silné stránky

Bystrická nezisková organizácia Alternatíva – Centrum nezávislého života organizuje 5. decembra stretnutie pre žiakov a absolventov stredných škôl, ktorí rozmýšľajú nad svojim budúcim uplatnením sa na trhu práce. Počas diskusie budú žiaci vedení k tomu, aby rozmýšlali, v čom sú dobrí, aké majú zručnosti a kompetencie a aké ciele či úspechy chcú v budúcnosti dosiahnuť. V Banskej Bystrici pôsobia aj organizácie Kariérny kompasIn Energy, ktoré spoločne organizujú podpornú skupinu pri zmene povolania pre ženy na materskej dovolenke. Cieľom individuálnych stretnutí a zážitkových workshopov je pomôcť mamičkám pri návrate do pracovného života.

Témou inakosti v kariérovom poradenstve sa zaoberá nezisková organizácia Aptet, ktorá 5. decembra organizuje workshop na rôznorodé témy z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, napr. kariérová príprava budúcich zamestnancov, otvorená kariéra na pracovisku pre vekovú skupinu 50+, nevyužitý potenciál miestnej komunity na pracovisku, výhody spolupráce s registrovaným sociálnym podnikom či kariérové poradenstvo v procese integrácie znevýhodnených.

Vysoké školy pomáhajú študentom pripraviť sa na svet práce

Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje sériu poradenských aktivít pre študentov Univerzity, ktorých cieľom je zvýšenie informovanosti a pripravenosti študentov na svet práce. Každý deň počas Týždňa kariéry je zameraný na rozličnú oblasť podpory v rámci rozvoja kariéry, napr. tvorba vlastného portfólia, praktický tréning pracovného pohovoru formou Assessment centra, konzultácia pri písaní životopisu či motivačného listu, ale taktiež stretnutie pri káve s kariérovým poradcom na ľubovoľnú tému, o ktorej sa majú študenti chuť porozprávať a poradiť.

Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach pripravilo v spolupráci s AT&T Global Network Services Slovakia workshop pre študentov vysokých škôl na tému využitia LinkedIn a iných sociálnych sietí pri rozvoji kariéry. 

Mapovanie kompetencií a workshopy pre dospelých i deti po celom Slovensku

Konzorcium spoločností BKS Úspech a Nova Training pri príležitosti Týždňa kariéry spustilo sériu 18 podujatí po celom Slovensku pre dospelých aj školy. V jednotlivých regionálnych centrách sa uskutočnia workshopy, prezentácie aj individuálne konzultácie s kariérovými poradcami. Účastníci si budú môcť vyskúšať poradenskú metódu Bilancia kompetencií, pri ktorej kariérový poradca sprevádza klienta pri analyzovaní vlastných silných stránok, motivácií a nadobudnutých vedomostí a zručností s cieľom spoločne nájsť vhodné profesijné smerovanie. Prezentované budú trendy na trhu práce, ale napríklad aj poradenská hra Job Labyrinth.

Na kávu s kariérovým poradcom v siedmich mestách

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pozýva na šnúru interaktívnych workshopov a individuálnych konzulácií po celom Slovensku: Podujatia ‚Na kávu s kariérovým poradcom‘ sa uskutočnia v Banskej Bystrici, Žiline, Nitre, Zvolene, Bratislave, Trnave a v Lučenci. Súčasťou večera „Na kávu s kariérovým poradcom“ je vždy interaktívny workshop a možnosť individuálnej konzultácie s profesionálnym kariérovým poradcom. Podujatia sa uskutočňujú väčšinou v príjemnej kaviarni a v neformálnej atmosfére a sú otvorené pre všetkých, ktorí premýšľajú nad zmenou vo svojej kariére.

Všetky podujatia nájdete na stránke www.tyzdenkariery.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *