Týždeň kariéry 2020 – na kariérovom poradenstve záleží!

Pandémia koronavírusu a s ňou spojené závažné sociálne a ekonomické dôsledky ešte urýchlili a zvýraznili zásadné zmeny na trhu práce, ktoré sme zažívali v posledných rokoch. Vstúpili sme do sveta, kde digitálna gramotnosť, flexibilita na trhu práce, schopnosť neustále sa učiť a proaktívne pristupovať ku svojej kariére už nie sú len populárnymi výrazmi, ale absolútnou nevyhnutnosťou pre budúce uplatnenie sa na trhu práce a zabezpečenie si živobytia. Na to, aby mohli verejné politiky a služby vrátane kariérového poradenstva pripravovať ľudí na novú realitu a výzvy, musia do tohto nového sveta sami vstúpiť.

Priamy kontakt s klientmi “tvárou tvár” bol považovaný za neodmysliteľnú súčasť poradenského procesu. Pandémia koronavírusu týmto presvedčením už vyše pol roka otriasa, ale na druhej strane poukazuje na výhody kariérového poradenstva poskytovaného na diaľku, ktorého význam bol donedávna len okrajový. Jednou z foriem takéhoto dištančného poradenstva je aj online kariérové poradenstvo, ktoré pri styku s klientom využíva moderné digitálne a komunikačné nástroje a platformy.

Práve na online kariérové poradenstvo sa zameriava aj spoločná iniciatíva Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Centra EuroguidanceTýždeň kariéry, ktorá sa bude konať 7. – 11. decembra 2020. Cieľom Týždňa kariéry je zviditeľniť existujúce služby a ponuku kariérového poradenstva čo najširšiemu publiku, ale aj podporiť nové a inšpiratívne iniciatívy v tejto oblasti na Slovensku. Týždeň kariéry prináša poskytovateľom kariérového poradenstva na Slovensku príležitosť zrealizovať poradenské aktivity pre širokú verejnosť pod hlavičkou spoločnej iniciatívy. Pri navrhovaní týchto aktivít im pomôže praktická príručka s inšpiráciami a príkladmi dobrej poradenskej praxe v rôznych oblastiach vrátane online kariérového poradenstva.

Do iniciatívy sa môžu prihlasovať všetci poskytovatelia kariérového poradenstva, ako sú centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, základné, stredné a vysoké školy, výchovní poradcovia, kariéroví poradcovia, poradcovia z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávatelia, neziskové organizácie i súkromní poskytovatelia.

Všetky informácie o iniciatíve vrátane praktickej príručky a zoznamu podujatí nájdete na webovej stránke www.tyzdenkariery.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *