Týždeň kariéry 2023 – ocenili sme najinšpiratívnejšie aktivity

Týždeň kariéry je spoločná iniciatíva centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstva a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je zviditeľniť služby kariérového poradenstva na Slovensku a zároveň podporiť nové a inšpiratívne iniciatívy v tejto oblasti. 

Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku 2023 zapojilo 11 organizácií vrátane škôl, poradní či úradov práce, ktoré v decembri 2023 a januári 2024 zorganizovali celkovo 22 podujatí kariérového poradenstva naprieč celým Slovenskom. Medzi podujatiami nechýbali besedy o povolaniach, veľtrhy, kariérové dni, workshopy, konferencie a vzdelávacie podujatia pre samotných kariérových poradcov a poradkyne.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Centrum Euroguidance prispeli do Týždňa kariéry viacerými podujatiami. Začiatkom decembra zorganizovali Zimnú školu kariérového poradenstva v Bratislave, ktorej sa zúčastnilo 23 poradkýň a poradcov. Jej témou bol well-being ako jedna z priorít v kariérovom poradenstve. Aj pre kariérové poradenstvo totižto platí, že pre poskytnutie kvalitnej a odbornej služby musia byť poskytujúci tejto služby v pohode.

Aj tentokrát bola iniciatíva Týždeň kariéry doplnená sériou podujatí Na kávu s kariérovým poradcom. Bezplatné ochutnávky kariérového poradenstva so skúsenými kariérovými poradcami a poradkyňami sa zrealizujú v januári 2024 v 6 mestách naprieč Slovenskom.

Ocenenia pre najinšpiratívnejšie aktivity

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa aj v roku 2023 rozhodlo oceniť najinšpiratívnejšie aktivity zapojené do Týždňa kariéry. Ceny vo forme poradenských kariet od spoločnosti b-creative získavajú:

Ďakujeme všetkým zapojeným organizáciám, ktoré svojimi aktivitami prispeli k zviditeľneniu kariérového poradenstvo na Slovensku.

Všetky informácii o iniciatíve vrátane zoznamu podujatí sú dostupné na stránke www.tyzdenkariery.sk