Zmena povolania, zamestnania či voľba školy? Absolvujte bezplatné kariérové poradenstvo z pohodlia domova.

Vedeli ste, že 43% Slovákov považuje zamestnanie len za spôsob, ako zarobiť peniaze, nič viac? Alebo že približne polovica absolventov nikdy nepracovalo v odbore, ktorý vyštudovali? Aj to sú dôvody, pre ktoré je dôležité venovať správnemu výberu povolania a zamestnania náležitú pozornosť. Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak premýšľate o zmene povolania alebo zamestnania, na prelome rokov budete mať možnosť poradiť sa o smerovaní Vášho pracovného života s profesionálnymi kariérovými poradcami bezplatne a z pohodlia domova!

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pozýva širokú verejnosť na sériu online zážitkových workshopov, ktorých cieľom bude pomôcť ľuďom pri ich kariérovom smerovaní a rozhodovaní. „Podujatia „Na kávu s kariérovým poradcom“ majú vždy výbornú účasť a odozvu. Z dôvodu pandémie koronavírusu sme sa ich v tomto roku rozhodli presunúť do online sveta. Ľudia tak budú mať možnosť poradiť sa so skúsenými kariérovými poradkyňami a poradcami napríklad aj v papučiach z pohodlia domova, a to úplne bezplatne“, hovorí kariérová poradkyňa Michaela Valicová z Kariérneho Kompasu.

Záujemcom o kariérové poradenstvo sú k dispozícii viaceré interaktívne online workshopy:

Všetky tieto podujatia sú súčasťou iniciatívy Týždeň kariéry, ktorú organizujú Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Centrum Euroguidance. Kompletný zoznam podujatí kariérového poradenstva pre verejnosť je dostupný na stránke http://tyzdenkariery.sk/program/

Ako vyzerá kariérová poradenstvo?

Kariérový poradca Vám pomocou rôznych aktivít a dotazníkov pomôže zistiť Vaše záujmy, silné stránky a zručnosti. Následne sa spolu s Vami snaží tieto požiadavky prepojiť s trhom práce tak, aby pomohol pri nájdení vhodného povolania práve pre Vašu situáciu. 

Kariérové poradenstvo Vám môže pomôcť v prípade, ak:

  • …nie ste spokojný vo Vašom súčasnom zamestnaní,
  • …premýšľate o zmene zamestnania alebo povolania,
  • …Vaša súčasná práca Vás nenapĺňa,
  • …chcete zistiť svoje silné stránky, zručnosti, talenty a prepojiť ich s možnosťami trhu práce,
  • …hľadáte si prácu a potrebujete sa zorientovať a získať sebavedomie,
  • …trápite sa s výberom vysokej školy, alebo kurzu.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vzniklo v roku 2014 s cieľom poskytnúť odborníkom platformu pre zdieľanie skúseností a rozvoj odbornosti. S viac ako 70 členmi zastupuje a háji záujmy kariérového poradenstva a pracuje na zvyšovaní dostupnosti jeho služieb pre verejnosť.

Viac informácií o Združení nájdete na stránke www.rozvojkariery.sk