Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

17. decembra 2020 o 8:00 - 18. decembra 2020 o 17:00

Prostredníctvom vzdelávacieho programu „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách* budete mať možnosť rozvíjať svoje kľúčové kompetencie, ako napr. plánovanie, či budovanie vzťahov, ktoré sú potrebné pre ďalší profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov.
Porozumiete tomu, kde sú dôležité body kariérového poradenstva a výchovy počas života dieťaťa a ako sú prepojené na jeho psychologický a sociálny vývin a zistíte, ako efektívnejšie realizovať stratégie a aktivity spojené s KV a KP. Cieľom vzdelávania je prostredníctvom jeho účastníkov prispieť k rovnosti šancí a rozvoju potenciálu u všetkých detí, s ohľadom na ich individuálne potreby.

Viac informácií o témach, termínoch, lektoroch a procese prihlasovania nájdete na linku:

Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

Prečo riaditeľky škôl aj v čase pandémie odporúčajú vzdelávací program „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v školách”?

Vďaka tomuto vzdelávaniu môžu riaditeľky a riaditelia získať kompetentného  zamestnanca,  ktorý dokáže sprevádzať  žiaka v kariérovej výchove od nástupu do školy až po jej absolvovanie, reagovať na zmeny trhu práce, aktívne  vytvárať komunitu a zapájať jej členov do diania v škole, napr. priamou účasťou rodičov, starých rodičov, zamestnávateľov a bývalých žiakov do edukačného procesu. Dané vzdelávanie odporúčam absolvovať aj kolegom riaditeľom.“, povedala riaditeľka ZŠ v Žiline, PaedDr. Janka Kamenská Halečková.

Ďalšie recenzie na vzdelávanie tu:

Prečo riaditeľky škôl aj v čase pandémie odporúčajú vzdelávací program „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v školách”?

 

 

Podrobnosti

Začiatok:
17. decembra 2020 o 8:00
Koniec:
18. decembra 2020 o 17:00

Organizátor

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Telefón:
+421 910 186 846
Email:
kp.np@vudpap.sk
Webstránka:
https://vudpap.sk

Iné

Tématická oblasť
Online poradenstvo