Nahrávam Udalosti

Uplynulé Udalosti

Udalosti Search and Views Navigation

Udalosť Navigácie Zobrazení

december 2020

Malými krokmi k svojmu cieľu (otvor svoj potenciál)

14. decembra 2020 o 9:30 - 11:00
Alternatíva – Centrum nezávislého života, n.o., Brezno, Námestie generála Štefánika 27/22, Brezno
Brezno, Slovenská republika
+ Google Map

Určite ste už boli v životnej situácii, kedy ste stratili smerovanie svojho pracovného poslania, alebo ste zabudli na to, že je vo Vás veľká sila, ktorá čaká kým jej dáte…

Zobraziť viac »

Zimná škola kariérového poradenstva

14. decembra 2020 o 16:00 - 18:00
Online Slovenská republika

Zimná škola kariérového poradenstva je spoločná aktivita Centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je rozvíjať kompetencie kariérových poradcov a zároveň podporiť sieťovanie a spoluprácu…

Zobraziť viac »

Online burza stredných škôl 2020

15. decembra 2020 o 14:00 - 17:30
Online Slovenská republika + Google Map

Pre rodičov žiakov 9. ročníkov sme vytvorili krátky online dotazník, ktorého cieľom bolo okrem iného zistiť, akú pomoc by oni alebo ich deti potrebovali pri rozhodovaní o voľbe strednej školy.…

Zobraziť viac »

Týždeň kariéry v SŠUP ZA

15. decembra 2020 o 17:00 - 18:00
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22
Žilina, 01001
+ Google Map

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa po prvýkrát zapojila do celoslovenskej iniciatívy Týždeň kariéry. Z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spôsobeného nákazou COVID-19 sa naše podujatie uskutoční pre žiakov…

Zobraziť viac »

Inovačné vzdelávanie pre poradcov z CPPPaP – Kariérový poradca ako sprievodca, jeho rola a identita – 2.časť

16. decembra 2020 o 9:00 - 17. decembra 2020 o 12:30
Online Slovenská republika + Google Map

ZAUJÍMA VÁS TÉMA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA A ROZVOJ KARIÉROVÝCH ZRUČNOSTÍ? Prostredníctvom Národného projektu "Štandardizáciou systému poradenstve a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce" realizujeme vzdelávací program Inovácie v kariérovej výchove a…

Zobraziť viac »

Zažime spoločne kariérové poradenstvo

16. decembra 2020 o 13:00 - 17. decembra 2020 o 15:00

Regionálne centrum kariéry vo Zvolene v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene realizuje pre kariérových poradcov základných a stredných škôl v okrese Zvolen a Krupina online zážitkové workshopy „Zažime spoločne…

Zobraziť viac »

More možností

16. decembra 2020 o 14:00 - 16:00
Online Slovenská republika + Google Map

Neformálne bezplatné online stretnutie s kariérovou poradkyňou Mgr. Táňou Polákovou z CPPPaP Banská Štiavnica pre stredoškolákov okresu. Zamyslíme sa, kam sa túžime plaviť, akú loď máme k dispozícii a čím…

Zobraziť viac »

Webinár „Ako sa pripraviť na pracovný pohovor – tipy a rady“

16. decembra 2020 o 17:00 - 18:00
Online Slovenská republika

Aj v súkromnom živote platí, že prvý dojem je nesmierne dôležitý. Obzvlášť to platí pre pracovné pohovory, kde má uchádzač len obmedzený čas na to, aby okúzlil potenciálneho zamestnávateľa. Rozhodujú…

Zobraziť viac »

Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

17. decembra 2020 o 8:00 - 18. decembra 2020 o 17:00

Prostredníctvom vzdelávacieho programu „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách*“ budete mať možnosť rozvíjať svoje kľúčové kompetencie, ako napr. plánovanie, či budovanie vzťahov, ktoré sú potrebné pre ďalší profesijný rozvoj pedagogických…

Zobraziť viac »

Ako posilniť svoj potenciál na/po materskej dovolenke

21. decembra 2020 o 16:30 - 18:00

Naše skúsenosti a úspechy nás učia a posúvajú vpred. Na životnej ceste matky sa učíme novým kompetenciám a multitasking. Táto rola nám však prináša aj menej času na seba a tak sa zahrá…

Zobraziť viac »

január 2021

Hľadajme Tvoju cestu

11. januára 2021 o 8:00 - 15. januára 2021 o 15:00
CPPPaP Považská Bystrica, Komenského 106/2
Považská Bystrica, 017 01
+ Google Map

Zážitkové aktivity pre žiakov ZŠ pri profesijnej orientácii. Zapojenie rodičov a učiteľov do spoločných aktivít so žiakmi zamerané na sebapoznávanie, hľadanie silných stránok, prepojenie učenia s praxou.

Zobraziť viac »

september 2021

Svet práce očami najmenších

30. septembra 2021 o 8:00 - 30. júna 2022 o 17:00

Svetu práce sa venujeme aj pri práci s deťmi predškolského veku, a to konkrétne prostredníctvom skupinového programu "Svet práce očami najmenších". Cieľom programu je interaktívnou a hravou formou zoznámiť deti…

Zobraziť viac »

Skupinové aktivity pre žiakov stredných škôl

30. septembra 2021 o 8:00 - 30. júna 2022 o 17:00

Skupinové aktivity sú vhodné pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl a sú zamerané na sebapoznanie v rámci skupiny, poznanie svojej skupinovej roly a individuálnych kvalít. V priebehu si…

Zobraziť viac »

november 2021

Výcvikové skupiny pre školských kariérových poradcov

1. novembra 2021 o 8:00 - 30. júna 2022 o 17:00

Ako zástupcovia pozície kariérových poradcov na školách budete často čeliť nečakaným výzvam, v ktorých bude od Vás nadriadený, kolegovia a rodičia očakávať, že ich zvládnete. Tréning zručností kariérových poradcov je…

Zobraziť viac »

Kariérová príprava 6. – 9. ročník

25. novembra 2021 o 8:00 - 30. júna 2022 o 17:00

Kontinuálna príprava pre výber vhodnej profesie a pre úspešnú orientáciu sa vo svete práce, je realizovaná počas celého školského roka vo forme skupinových stretnutí. Cieľom práce so žiakmi je oboznámiť…

Zobraziť viac »

Deň stáží

26. novembra 2021 o 9:30 - 12:00
Online Slovenská republika + Google Map

Krátkodobé či dlhodobé stáže sú jedným zo spôsobov, ako získať pracovné skúsenosti už počas štúdia. Aj preto už po tretí krát organizuje Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v…

Zobraziť viac »

Dištančné kariérové poradenstvo pre 8. a 9. ročník ZŠ

29. novembra 2021 o 8:00 - 31. januára 2022 o 17:00
CPPPaP Senica, Robotnícka 62
Senica, 90501
+ Google Map

Každoročne poskytujeme ôsmakom a deviatakom základných škôl v okrese Senica poradenstvo priamo v školách formou skupinovej aj individuálnej práce v oblasti voľby strednej školy, ako súčasti ich ďalšej životnej cesty.…

Zobraziť viac »

december 2021

FB KARIÉRNE DNI VEĽKOKRTÍŠSKYCH STREDNÝCH ŠKÔL

1. decembra 2021 o 8:00 - 10. decembra 2021 o 15:00
Online Slovenská republika + Google Map

FB KARIÉRNE DNI VEĽKOKRTÍŠSKYCH STREDNÝCH ŠKÔL Si deviatak a rozhoduješ sa Kam po základke? Hľadáš zaujímavé stredoškolské odbory , priestor pre rozvoj vlastných talentov, nadania a kvalít  v povolaniach ,…

Zobraziť viac »

Tvorba triedneho pasu či knihy

2. decembra 2021 o 8:00 - 17:00
CZŠ sv. Gorazda Námestovo, Komenského 1096
Námestovo, 02901
+ Google Map

Žiaci na hodinách zhotovovali triedny pas alebo brožúrku, kde zapisovali údaje o svojej rodine, záujmoch, kým by chceli byť, v čom som dobrý/á, čo potrebujem zlepšiť. Aktivita bola konaná v…

Zobraziť viac »

Dni otvorenej komunikácie

2. decembra 2021 o 10:00 - 25. februára 2022 o 15:00
Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294
Pruské, 01852
+ Google Map

Tematický okruh: Online poradenstvo SOŠ Pruské každý štvrtok ponúka  Dni otvorenej komunikácie pre žiakov deviatackých ročníkov ZŠ, ich rodičov a výchovných poradcov. Formou online poradenstva ponúkame nasledovné informácie: možnosti štúdia na SOŠ…

Zobraziť viac »

SÚŤAŽ pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ

6. decembra 2021 o 8:00 - 17. decembra 2021 o 17:00
Online Slovenská republika + Google Map

Súťaž sa týka sveta práce a úlohou žiakov, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť je nasledovné: Ak si žiak/žiačka 1. stupňa ZŠ stačí ak si vyberieš jednu tému a akýmkoľvek…

Zobraziť viac »

Na aké povolanie sa hodíš ?

6. decembra 2021 o 8:00 - 10. decembra 2021 o 17:00
Online Slovenská republika + Google Map

ÚPSVR Humenné v rámci Týždňa kariéry pomáha žiakom ZŠ humenského okresu zistiť, na akú profesiu/povolanie sa z hľadiska svojich záujmov a osobnostných predpokladov hodia. Interaktívnou formou online stretnutia žiaci prostredníctvom…

Zobraziť viac »

Poďme spolu na strednú školu !

8. decembra 2021
Online Slovenská republika + Google Map

FB kariérové dni štiavnických stredných škôl sú príležitosťou pre žiakov základných škôl v regióne a ich starostlivých rodičov získať napriek pandemickým opatreniam maximum užitočných informácií potrebných pre dobrú voľbu strednej…

Zobraziť viac »

Zimná škola kariérového poradenstva 2021

9. decembra 2021 o 15:00 - 17:00
Online Slovenská republika

Zimná škola kariérového poradenstva je spoločná aktivita Centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je rozvíjať kompetencie kariérových poradcov a zároveň podporiť sieťovanie a spoluprácu…

Zobraziť viac »

… tvoja cesta ?!

10. decembra 2021
Gymnázium Pavla Horova Michalovce, Masarykova 1
Michalovce, 07179 Slovenská republika
+ Google Map

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach v  spolupráci s CPPPaP v Michalovciach v  mesiaci október - november pripravilo pre študentov 3. ročníka   testovanie v rámci profesijnej orientácie. Testovania sa zúčastnilo približne…

Zobraziť viac »

Kariérko ako podpora pre študentov v čase nepohody

14. decembra 2021 o 8:00

Intervencia kariérových poradkýň z NP Štandardy realizovaného cez VUDPaP (M. Jaššová a K. Štukovská) pre študentov končiacich ročníkov gymnázia v Senci. Kariérová výchova a poradenstvo sú u niektorých ľudí vnímané…

Zobraziť viac »

Online stretnutie poradcov na vysokých školách

14. decembra 2021 o 14:00 - 16:00
Online Slovenská republika + Google Map

Pravidelné online stretnutie poradcov na vysokých školách. Ako tému by sme chceli navrhnúť „Poradenstvo na vysokých školách v čase pandémie". Mohli by sme zdieľať informácie o tom, ako pandémia ovplyvnila…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom – bezplatné online poradenstvo

14. decembra 2021 o 17:00 - 18:30
Online Slovenská republika

Na aké povolanie sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako si nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, príďte si vyskúšať zážitkové online kariérové poradenstvo.…

Zobraziť viac »

Naštartuj svoju kariéru po rodičovskej dovolenke

16. decembra 2021
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18
Rimavská Sobota, 979 01
+ Google Map

Návrat do pracovného života po rodičovskej dovolenke či inej kariérnej prestávke vyvoláva množstvo obáv a neistôt. Mnohé ženy prišli v tomto období o prácu, prípadne si návrat do práce nevedia…

Zobraziť viac »

Webinár „Budúcnosť práce a ako sa na ňu pripraviť“

17. decembra 2021 o 10:00 - 11:30
Online Slovenská republika + Google Map

Manažér sociálnych médií, prevádzkovateľ Airbnb, influencer, vývojár aplikácií, vodič Uberu, inžinier vyvíjajúci autonómne autá, tvorca podcastov či prevádzkovateľ dronov; to sú len niektoré zo zamestnaní, ktoré pred 10 rokmi neexistovali.…

Zobraziť viac »

január 2022

Týždeň online aktivít – Zážitkami k povolaniu

10. januára 2022 - 14. januára 2022
Online Slovenská republika + Google Map

Týždeň online aktivít organizovaných v spolupráci s CPPPaP v Košickom kraji pre žiakov, rodičov, pedagógov a kariérových poradcov na ZŠ a SŠ v Košickom kraji.

Zobraziť viac »

Workshop kariérového poradenstva pre rodičov

24. januára 2022 o 17:00 - 18:30
Online Slovenská republika + Google Map

Regionálne centrum kariéry Zvolen v spolupráci s CPPPaP Zvolen pripravili pre rodičov online workshop, ktorý Vás zavedie do tajov kariérového poradenstva a pomôže porozumieť jeho významu.   Milí rodičia, rozhodujú…

Zobraziť viac »

Beseda s úspešným absolventom našej školy

28. januára 2022 o 8:00 - 10:00
Obchodná akdémia Šurany, Nám. hrdinov 7
Šurany, 942 01
+ Google Map

Pozvanie na besedu prijal úspešný absolvent našej školy Marek Laho, ktorý pracuje na pozícii osobného bankára v SLSP, a. s. v Šuranoch. Študentom IV. B triedy priblížil svoj profesijný rast,…

Zobraziť viac »

september 2022

Otvorené dielne

1. septembra 2022 - 28. februára 2023
|Recurring Udalosť (Zobraziť všetko)
Otvorené dielne sa realizujú 1-krát mesačne, vždy vo štvrtok
Stredná odborná škola technická, Vol, Volgogradská 1
Prešov, 080 01
+ Google Map

SOŠ technická realizuje každoročne program Otvorené dielne. V rámci jednotlivých aktivít programu môžu žiaci základných škôl  oboznámiť s prostredím odborných dielní a odborných učební školy. Pod vedením pedagógov, majstrov odbornej…

Zobraziť viac »

október 2022

Otvorené dielne

1. októbra 2022 - 30. marca 2023
|Recurring Udalosť (Zobraziť všetko)
Otvorené dielne sa realizujú 1-krát mesačne, vždy vo štvrtok
Stredná odborná škola technická, Vol, Volgogradská 1
Prešov, 080 01
+ Google Map

SOŠ technická realizuje každoročne program Otvorené dielne. V rámci jednotlivých aktivít programu môžu žiaci základných škôl  oboznámiť s prostredím odborných dielní a odborných učební školy. Pod vedením pedagógov, majstrov odbornej…

Zobraziť viac »

november 2022

Otvorené dielne

1. novembra 2022 - 30. apríla 2023
|Recurring Udalosť (Zobraziť všetko)
Otvorené dielne sa realizujú 1-krát mesačne, vždy vo štvrtok
Stredná odborná škola technická, Vol, Volgogradská 1
Prešov, 080 01
+ Google Map

SOŠ technická realizuje každoročne program Otvorené dielne. V rámci jednotlivých aktivít programu môžu žiaci základných škôl  oboznámiť s prostredím odborných dielní a odborných učební školy. Pod vedením pedagógov, majstrov odbornej…

Zobraziť viac »

Spoznávam samého seba v kontexte kariérovej výchovy

4. novembra 2022 o 8:00 - 31. januára 2023 o 16:00
Základná škola Školská, Hliník nad Hronom, Školská 482
Hliník nad Hronom, 966 01 Slovenská republika
+ Google Map

V mesiaci november som ako školský psychológ na ZŠ v Hliníku nad Hronom prechádzala so žiakmi 9.ročníkov aktivity na sebaspoznávanie svojich hodnôt, záujmov, silných stránok a prešli sme si profesijné…

Zobraziť viac »

Europass workshop

22. novembra 2022 o 11:00 - 12:30
Gymnázium Hlinská 29, Žilina, Hlinská 29
Žilina, 011 80
+ Google Map

Dňa 22.11.2022 sme zorganizovali workshop na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline. Okrem žiakov žilinského gymnázia sa workshopu zúčastnili aj žiaci z Grécka, Poľska, Islandu, Švédska a Talianska, ktorí sú zapojení…

Zobraziť viac »

Deň stáží na UPJŠ v Košiciach

23. novembra 2022 o 9:00 - 12:00
Univerzitné poradenské centrum UNIPOC, UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9 (budova Minerva)
Košice, 041 81 Slovenská republika
+ Google Map

Už 4. ročník Dňa stáží na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, tentokrát osobne v príjemných priestoroch univerzitnej kaviarne v budove Minerva. Príď a stretni atraktívnych zamestnávateľov a nájdi si…

Zobraziť viac »

Compass inclusive – záverečná konferencia

23. novembra 2022 o 10:00 - 15:00

Predstavenie poradenskej metodiky formou bilancie kompetencií pre hendikepovaných klientov

Zobraziť viac »

ZRUČNOSTI BUDÚCNOSTI

28. novembra 2022
Klub Rubigall, Banská Štiavnica, Nám. sv. Trojice 1
Banská Štiavnica, 969 01
+ Google Map

Tentoraz sme si pripravili pre žiakov II. stupňa banskoštiavnických základných škôl (7.-9. ročníkov) regionálny, živý, interaktívny kariérový deň.  Doobeda máme pripravený program pre žiakov II. stupňa ZŠ, učiteľov zameraný na…

Zobraziť viac »

Pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl regiónu Orava s riaditeľmi stredných odborných škôl a gymnázií

29. novembra 2022

V utorok 29.11.2022 sme organizovali Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ s riaditeľmi stredných odborných škôl a gymnázií. Toto stretnutie dopadlo na výbornú a nieslo sa v duchu sieťovania či získania…

Zobraziť viac »

december 2022

Otvorené dielne

1. decembra 2022 - 30. mája 2023
|Recurring Udalosť (Zobraziť všetko)
Otvorené dielne sa realizujú 1-krát mesačne, vždy vo štvrtok
Stredná odborná škola technická, Vol, Volgogradská 1
Prešov, 080 01
+ Google Map

SOŠ technická realizuje každoročne program Otvorené dielne. V rámci jednotlivých aktivít programu môžu žiaci základných škôl  oboznámiť s prostredím odborných dielní a odborných učební školy. Pod vedením pedagógov, majstrov odbornej…

Zobraziť viac »

Zimná škola kariérového poradenstva 2022: 2.-3. december

2. decembra 2022 o 13:30 - 3. decembra 2022 o 14:00
Hotel *** Plauter Kúria, Kurtaserska 3369
Veľký Meder, 932 01 Slovenská republika
+ Google Map
Zadarmo

Zimná škola kariérového poradenstva, obľúbené vzdelávacie podujatie pre kariérových poradcov a poradkyne, sa uskutoční prezenčne 2.-3. decembra v Hoteli *** Plauter Kúria vo Veľkom Mederi (Kurtaserská 3369, Veľký Meder). Podujatie…

Zobraziť viac »

Nový začiatok

5. decembra 2022 - 8. decembra 2022
UPSVaR Nové Zámky, Kapisztóryho 1
Nové Zámky, 940 01 Slovenská republika
+ Google Map

ÚPSVR v dôsledok udalostí na Ukrajine spustil projekt Pomáhame odídencom. V rámci tohto projektu sme začali robiť úplne inú formu poradenstva, na akú sme neboli ako úrad zvyknutý. Našou cieľovou…

Zobraziť viac »

Týždeň kariéry

5. decembra 2022 - 9. decembra 2022
Bratislava Slovenská republika + Google Map

Poskytnutie individuálneho kariérneho poradenstva pre všetkých klientov úradu práce a širokú verejnosť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, prízemie, č. dverí 129 - Mgr. Bakajová Jana,…

Zobraziť viac »

DNI POVOLANÍ

5. decembra 2022 o 8:00 - 8. decembra 2022 o 13:00
CPPPaP Veľký Krtíš /ZŠ s MŠ Želovce/, Červenej armády 27
Veľký Krtíš, 99001 Slovenská republika
+ Google Map

DNI POVOLANÍ na základných školách v okrese VEĽKÝ KRTÍŠ aj v TÝŽDNI KARIÉRY! 5.12.2022 - 8.12.2022 ZŠ s MŠ Želovce. V tohtoročnom behu úspešného projektu Štartuj kariéru v okrese   žiakov 4.R –…

Zobraziť viac »

DASATO Academy

6. decembra 2022 o 8:00 - 17:00
Gymnázium Pavla Horova Michalovce, Masarykova 1
Michalovce, 07179 Slovenská republika
+ Google Map

Osobnostne aj kariérne rozvíja stredoškolákov cez workshopy zamerané na skills 21.storočia,inšpiratívne diskusie a debaty.

Zobraziť viac »

Týždeň kariéry na SOŠOaS v Novom Meste nad Váhom

6. decembra 2022 o 8:00 - 9. decembra 2022 o 17:00
Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská 2262/80
Nové Mesto nad Váhom, 915 01 Slovenská republika
+ Google Map

TÝŽDEŇ KARIÉRY – 9. 12. 2022  Aktivity: 12. 2022 Vyhodnotenie profesijnej diagnostiky CPPPaP Nové Mesto nad Váhom pre študentov V.BW a IV.AW. Testovanie prebiehalo 9. 11. 2022 12. 2022 Individuálne konzultačné…

Zobraziť viac »

GPH a DASATO Academy

7. decembra 2022 o 8:00 - 17:00
Gymnázium Pavla Horova Michalovce, Masarykova 1
Michalovce, 07179 Slovenská republika
+ Google Map

Študenti 1. a 3. ročníka sa 6.12. 2022a 7.12.2022 zúčastnili na workshope organizovanom DASATO Academy. DASATO Academy je komplexný program neformálneho vzdelávania kde sa stretnú stredoškoláci z celého Slovenska pod vedením odborníkov,…

Zobraziť viac »

Mikulášske vrece plné povolaní

8. decembra 2022

Každý rok Úrad PSVR Humenné, organizuje pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ stretnutie, ktoré je zamerané na výber ich strednej školy. Inak tomu nebolo ani v tomto roku. Avšak v rámci…

Zobraziť viac »

Spoznaj svoj talent za 1 deň

10. decembra 2022 o 9:00 - 17:00
Coworking Poprad, Námestie svätého Egídia 11/25
Poprad, 058 01
+ Google Map

Už viac nemusíte trčať v zamestnaní iba kvôli peniazom. Tie si dokážete zarobiť aj tým, čo Vás baví a napĺňa. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Vyberte si prácu, ktorú milujete…

Zobraziť viac »

január 2023

Otvorené dielne

1. januára 2023 - 30. júna 2023
|Recurring Udalosť (Zobraziť všetko)
Otvorené dielne sa realizujú 1-krát mesačne, vždy vo štvrtok
Stredná odborná škola technická, Vol, Volgogradská 1
Prešov, 080 01
+ Google Map

SOŠ technická realizuje každoročne program Otvorené dielne. V rámci jednotlivých aktivít programu môžu žiaci základných škôl  oboznámiť s prostredím odborných dielní a odborných učební školy. Pod vedením pedagógov, majstrov odbornej…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom Prešov

11. januára 2023 o 17:00 - 19:00
Kepasa, Suchomlynská 10
Prešov, 08001 Slovenská republika
Zadarmo

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

Europass webinár pre kariérnych poradcov

12. januára 2023 o 10:00 - 11:00

Národné centrum Europass zrealizuje online webinár určený výchovným a kariérnym poradcom stredných škôl s cieľom predstaviť bezplatné online nástroje platformy Europass. Predstavíme výhody vytvorenia elektronického portfólia na zaznamenávanie vzdelávania, pracovných…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom Košice

16. januára 2023 o 17:00 - 19:00
GESTO cafe & brunch, Námestie L. Novomeského 13
Košice, 04001 Slovenská republika
Zadarmo

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom Lučenec

16. januára 2023 o 17:00 - 18:30
Coworking Priestor, Martina Rázusa 295/13
Lučenec, 98401 Slovenská republika
Zadarmo

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom Bratislava

17. januára 2023 o 16:30 - 18:00
Centrum Rafael, Narcisová 798
Bratislava, 82101 Slovenská republika
Zadarmo

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom Banská Štiavnica

17. januára 2023 o 17:00 - 19:00
Art Café, Akademická 2
Banská Štiavnica, 969 01 Slovenská republika
Zadarmo

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom Nitra

18. januára 2023 o 17:00 - 19:00
BFF kaviareň, Pivovarská 1
Nitra, 949 01 Slovenská republika
Zadarmo

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom Trnava

18. januára 2023 o 17:00 - 18:30
Nádvorie Coworking Trnava, Štefánikova 4
Trnava, 91701 Slovenská republika
Zadarmo

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom Banská Bystrica

24. januára 2023 o 17:30 - 19:00
365.labb, Lazovná 5
Banská Bystrica, 97401
Zadarmo

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom Poprad

25. januára 2023 o 17:30 - 20:00
Coworking Poprad, Námestie svätého Egídia 11/25
Poprad, 058 01
Zadarmo

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom Žilina

26. januára 2023 o 17:00 - 19:00
Habesh Coffee, M. R. Štefánika 16
Žilina, 010 01 Slovenská republika
Zadarmo

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

február 2023

Otvorené dielne

1. februára 2023 - 31. júla 2023
|Recurring Udalosť (Zobraziť všetko)
Otvorené dielne sa realizujú 1-krát mesačne, vždy vo štvrtok
Stredná odborná škola technická, Vol, Volgogradská 1
Prešov, 080 01
+ Google Map

SOŠ technická realizuje každoročne program Otvorené dielne. V rámci jednotlivých aktivít programu môžu žiaci základných škôl  oboznámiť s prostredím odborných dielní a odborných učební školy. Pod vedením pedagógov, majstrov odbornej…

Zobraziť viac »

marec 2023

Otvorené dielne

1. marca 2023 - 28. augusta 2023
|Recurring Udalosť (Zobraziť všetko)
Otvorené dielne sa realizujú 1-krát mesačne, vždy vo štvrtok
Stredná odborná škola technická, Vol, Volgogradská 1
Prešov, 080 01
+ Google Map

SOŠ technická realizuje každoročne program Otvorené dielne. V rámci jednotlivých aktivít programu môžu žiaci základných škôl  oboznámiť s prostredím odborných dielní a odborných učební školy. Pod vedením pedagógov, majstrov odbornej…

Zobraziť viac »

apríl 2023

Otvorené dielne

1. apríla 2023 - 28. septembra 2023
|Recurring Udalosť (Zobraziť všetko)
Otvorené dielne sa realizujú 1-krát mesačne, vždy vo štvrtok
Stredná odborná škola technická, Vol, Volgogradská 1
Prešov, 080 01
+ Google Map

SOŠ technická realizuje každoročne program Otvorené dielne. V rámci jednotlivých aktivít programu môžu žiaci základných škôl  oboznámiť s prostredím odborných dielní a odborných učební školy. Pod vedením pedagógov, majstrov odbornej…

Zobraziť viac »

máj 2023

Otvorené dielne

1. mája 2023 - 28. októbra 2023
|Recurring Udalosť (Zobraziť všetko)
Otvorené dielne sa realizujú 1-krát mesačne, vždy vo štvrtok
Stredná odborná škola technická, Vol, Volgogradská 1
Prešov, 080 01
+ Google Map

SOŠ technická realizuje každoročne program Otvorené dielne. V rámci jednotlivých aktivít programu môžu žiaci základných škôl  oboznámiť s prostredím odborných dielní a odborných učební školy. Pod vedením pedagógov, majstrov odbornej…

Zobraziť viac »

jún 2023

Otvorené dielne

1. júna 2023 - 28. novembra 2023
|Recurring Udalosť (Zobraziť všetko)
Otvorené dielne sa realizujú 1-krát mesačne, vždy vo štvrtok
Stredná odborná škola technická, Vol, Volgogradská 1
Prešov, 080 01
+ Google Map

SOŠ technická realizuje každoročne program Otvorené dielne. V rámci jednotlivých aktivít programu môžu žiaci základných škôl  oboznámiť s prostredím odborných dielní a odborných učební školy. Pod vedením pedagógov, majstrov odbornej…

Zobraziť viac »

november 2023

Burza informácii

7. novembra 2023 o 10:30 - 12:30
Dom kultúry Čadca, Matičné námestie 1434/11
Čadca, 022 01 Slovenská republika
+ Google Map

Dňa 07.novembra 2023 sa naši deviataci zúčastnili  podujatia Burza práce a informácii , ktoré organizuje ÚPSVa R v Čadci . Je určené žiakom končiacich ročníkov základných škôl okresu Čadca. Hlavným programom podujatia…

Zobraziť viac »

Deň študentov

16. novembra 2023 o 9:00 - 13:00
Súkromná obchodná akadémia DSA Žiar nad Hronom, Námestie Matice Slovenskej 23
Žiar nad Hronom, 96501
+ Google Map

So študentmi sme si pripomenuli deň, kedy sme si vybojovali demokraciu v našej krajine. 17. november je stále mementom pre nás všetkých, kedy by sme si mali aspoň na chvíľu pripomenúť,…

Zobraziť viac »

Webinár: Efektívne využitie edukačných a kariérových veľtrhov v rámci kariérovej výchovy a poradenstva na školách

16. novembra 2023 o 9:00 - 10:00
|Recurring Udalosť (Zobraziť všetko)

One event on 11. januára 2024 at 9:00am

Online Slovenská republika + Google Map

CPP Karpatská 8 pozýva pedagógov a kariérových poradcov na školách na webinár o efektívnom využití edukačných a kariérových veľtrhov v rámci kariérovej výchovy a poradenstva na školách. Na webinári si…

Zobraziť viac »

Deň študentstva UMB 2023 (kariérové workshopy)

22. novembra 2023 o 8:00 - 11:15
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, Tajovského 10
Banská Bystrica, 975 90 Slovenská republika
+ Google Map

Pri príležitosti Dňa študentstva UMB 2023 sme si pripravili množstvo aktivít a jednou z nich sú aj kariérové workshopy v spolupráci s Ľubomírom Drangom zo spoločnosti www.mudrypes.sk. Prvý workshop s…

Zobraziť viac »

Kto mi pomôže pri výbere SŠ?

23. novembra 2023 o 8:45 - 10:30
CZŠ sv. Gorazda Námestovo, Komenského 1096
Námestovo, 02901
+ Google Map

Výber strednej školy a príprava na budúce povolanie je dôležitým momentom, či medzníkom v živote žiaka, ako aj žiačky základnej školy. Pri tomto rozhodnutí sú nápomocní rodičia, kariérový poradca, internetové…

Zobraziť viac »

Deň stáží na UPJŠ v Košiciach

23. novembra 2023 o 9:00 - 11:30
Univerzitné poradenské centrum UNIPOC, UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9 (budova Minerva)
Košice, 041 81 Slovenská republika
+ Google Map

Krátkodobé či dlhodobé stáže sú jedným zo spôsobov, ako získať pracovné skúsenosti už počas štúdia. Už po 5.krát preto organizuje Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Deň stáží.…

Zobraziť viac »

kariérko na „konci sveta“ – ZRODILI SA HVIEZDY

27. novembra 2023 o 8:00 - 30. novembra 2023 o 15:00

ZRODILI SA HVIEZDY je program kariérovej výchovy pre žiakov mladšieho školského veku  základných škôl v okrese Veľký Krtíš. V kariérku na "konci sveta" nič nekončí - tu sa všetko ZAČÍNA. …

Zobraziť viac »

Regionálna Burza práce

27. novembra 2023 o 9:30 - 12:00

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno  Vás srdečne pozýva na Regionálnu burzu práce, ktorej sa  zúčastní 5 slovenských zamestnávateľov: NEWMAN Personnel Agency Slovakia, s.r.o. CEVA Contract Logistics Slovakia, s.r.o.…

Zobraziť viac »

december 2023

Deň kariéry

4. decembra 2023
CZŠ sv. Gorazda Námestovo, Komenského 1096
Námestovo, 02901
+ Google Map

Deň kariéry V pondelok – 4. decembra 2023 v spolupráci so Základnou školou Brehy - sme zrealizovali Deň kariéry pre žiakov 9. ročníka a ich zákonných zástupcov. Prezentácie stredných škôl…

Zobraziť viac »

Rozvoj pracovnoprávnych zručností na pôde školy pre úspešný štart na trh práce

4. decembra 2023 o 8:00 - 8. decembra 2023 o 14:00
Obchodná akadémia Považská Bystrica, Jesenského 259/6
Považská Bystrica, 01744 Slovenská republika
+ Google Map

Projekt Rozvoj pracovnoprávnych zručností na pôde školy pre úspešný štart na trh práce je zameraný na rozvoj zručnosti žiakov štvrtého ročníka v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. V projekte sme sa zamerali…

Zobraziť viac »

Sebapoznanie – potrebná súčasť pri kariérnom rozvoji

4. decembra 2023 o 8:55 - 12:35

Cieľ workshopu je oboznámiť študentov s pojmami ako je TALENT, POTENCIÁL, ZRUČNOSŤ, OSOBNOSŤ a MOTIVÁCIA. Študenti si budú odpovedať na otázky: Na čo to potrebujem vedieť? Kde a kedy to viem využiť? Na…

Zobraziť viac »

МАЙСТЕРНЯ “Як написати гарний мотиваційний лист” // WORKSHOP “Ako napísať dobrý motivačný list”

5. decembra 2023 o 16:00 - 18:00

*UA* Бажаєте краще дізнатися про свої кар’єрні можливості в Словаччині? Чи хотіли б ви знайти або змінити роботу?   Ринок праці Словаччини має свою специфіку, і однією з них є…

Zobraziť viac »

Podpor svoj odbor

7. decembra 2023 o 7:30 - 9:30
CZŠ sv. Gorazda Námestovo, Komenského 1096
Námestovo, 02901
+ Google Map

Počas týždňa kariéry sa žiaci 7. A 8. ročníka postupne zapojili do aktivity: Podpor svoj odbor. Čo je nosnou myšlienkou tejto súťaže, ktorej organizátorom je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora?…

Zobraziť viac »

Moje budúce povolanie

7. decembra 2023 o 8:00 - 9:30

Žiakom 9 roč. Spojenej školy Juraja Turza v Turzovke prídu zástupcovia SOŠ strojníckej v KNM , ktorý im predstavia štúdijné odbory a ich uplatnenie  v praxi.

Zobraziť viac »

Beseda o povolaniach

7. decembra 2023 o 8:00 - 9:30

K žiakom  5 .ročníka  Spojenej školy Juraja Turza v Turzovke zavítajú  mamy žiakov - zdravotná sestra a kuchárka, ktoré im porozprávajú o svojom povolaní a zodpovedajú na ich otázky.

Zobraziť viac »

Deň remesiel

7. decembra 2023 o 9:30 - 13:30

Deň remesiel Remeslo má zlaté dno ! Dňa 7.12.2023 do našej školy -Spojená škola Juraja Turza v Turzovke zavítajú  pedagógovia a študenti SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou…

Zobraziť viac »

Úloha neformálneho vzdelávania v rozvoji zručností dospelých

7. decembra 2023 o 13:00 - 17:00

Pozývame na konferenciu, ktorú organizuje Národný koordinátor vzdelávania dospelých v spolupráci s tímom EPALE Slovensko.

Zobraziť viac »

Predvianočné stretnutie Združenia ZKPRK spojené s Vianočnou kapustnicou

8. decembra 2023 o 15:00 - 19:00
kulturama, Račianska 22/A
Bratislava,
+ Google Map

Vážené členky a členovia ZKPRK, dovoľujeme si vás pozvať na predvianočné stretnutie Združenia spojené s Vianočnou kapustnicou, ktoré sa uskutočni 8.12.2018 od 15:00 do 19:00 v priestoroch Kulturama, Račianska 22/A, Bratislava. Registrácia:…

Zobraziť viac »

Zimná škola kariérového poradenstva 2023

9. decembra 2023 o 8:30 - 15:00
Inkluncetrum, Hattalova 12
Bratislava, 83103 Slovenská republika

Zimná škola kariérového poradenstva, obľúbené vzdelávacie podujatie pre kariérových poradcov a poradkyne, sa uskutoční prezenčne 9. decembra v priestoroch Inklucentra v Bratislave (Hattalova 12). Podujatie oganizuje Centrum Euroguidance v spolupráci so…

Zobraziť viac »

Kam ďalej po strednej škole ?

11. decembra 2023 - 15. decembra 2023

V týždni 11.12.2023 - 15.12.2023 navštívi kariérová  poradkyňa Mgr. Lucia Habarová a EURES poradkyňa Ing.  Ida Janíková,  Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne a Strednú priemyselnú školu v Komárne .…

Zobraziť viac »

Europass – nástroj pre vašu kariéru

11. decembra 2023 o 17:00 - 18:00
Hotel Clarion, Žabotova 2
Bratislava, 81104
+ Google Map

Snažíte sa napísať životopis no neviete, aké parametre by mal spĺňať? Na internete je množstvo šablón, je lepšie byť kreatívny alebo minimalistický? Ako zaujať zamestnávateľa dobrým životopisom? Odpoveďou na tieto…

Zobraziť viac »

Umelá inteligencia, informačné technológie a ich miesto vo svete práce

12. decembra 2023 o 8:30 - 13:30
CPP Lučenec, M.Rázusa 25
Lučenec, 98403
+ Google Map

CPP Lučenec v spolupráci s Gymnáziom vo Fiľakove organizuje stretnutie kariérových a výchovných poradcov, sociálnych pedagógov a koordinátorov prevencie, digitálnych koordinátorov stredných škôl a základných škôl. Stretnutie nadväzuje na pravidelné…

Zobraziť viac »

МАЙСТЕРНЯ “Як будувати кар’єру майбутнього (не лише для молоді)” // WORKSHOP “Ako na budúcu kariéru (nielen pre mladých)”

12. decembra 2023 o 16:00 - 18:00

*UA* Вам потрібна порада щодо вибору майбутньої професії? Бажаєте краще дізнатися про свої кар’єрні можливості в Словаччині?   Реєструйтеся на практичний семінар «Як будувати кар’єру майбутнього (не лише для молоді)»…

Zobraziť viac »

Zážitkový DEŇ PRÍLEŽITOSTÍ

14. decembra 2023 o 9:00 - 15:00

Lepšie je raz zažiť, ako stokrát počuť. Príďte sa o tom spolu s nami presvedčiť, milí žiaci, rodičia, učitelia. Už teraz sa tešíme na to, čo všetko si pre nás…

Zobraziť viac »

január 2024

Webinár: Efektívne využitie edukačných a kariérových veľtrhov v rámci kariérovej výchovy a poradenstva na školách

11. januára o 9:00 - 10:00
|Recurring Udalosť (Zobraziť všetko)

One event on 11. januára 2024 at 9:00am

Online Slovenská republika + Google Map

CPP Karpatská 8 pozýva pedagógov a kariérových poradcov na školách na webinár o efektívnom využití edukačných a kariérových veľtrhov v rámci kariérovej výchovy a poradenstva na školách. Na webinári si…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom 2024 Banská Štiavnica

17. januára o 17:00 - 18:30
Štiavnická obývačka, Radničné námestie 14
Banská Štiavnica,
+ Google Map

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom 2024 Košice

18. januára o 17:30 - 19:00
GESTO cafe & brunch, Námestie L. Novomeského 13
Košice, 04001 Slovenská republika
+ Google Map

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom 2024 Nitra

24. januára o 17:00 - 18:30
BFF kaviareň, Pivovarská 1
Nitra, 949 01 Slovenská republika
+ Google Map

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradcom 2024 Bratislava

29. januára o 17:00 - 18:30
Mestská knižnica Bratislava „Pod knižnicou“, Klariská 16
Bratislava, 81103 Slovenská republika
+ Google Map

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

Na kávu s kariérovým poradenstvom Banská Bystrica

31. januára o 16:30 - 18:00
365.labb, Lazovná 5
Banská Bystrica, 97401
+ Google Map

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »

február 2024

Na kávu s kariérovým poradcom 2024 Poprad

1. februára o 17:30 - 19:00
Coworking Poprad, Námestie svätého Egídia 11/25
Poprad, 058 01
+ Google Map

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť…

Zobraziť viac »
+ Export udalostí