Týždeň kariéry 2021 – ocenili sme najinšpiratívnejšie aktivity

Týždeň kariéry je spoločná iniciatíva centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstva a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je zviditeľniť služby kariérového poradenstva na Slovensku a zároveň podporiť nové a inšpiratívne iniciatívy v tejto oblasti. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu a s ňou spojenými sociálnymi reštrikciami bolo ústrednou témou iniciatívy aj v roku 2021 online poradenstvo.

Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku 2021 zapojilo 15 organizácií vrátane škôl, poradní či úradov práce, ktoré v prvých decembrových týždňoch zorganizovali 20 podujatí kariérového poradenstva. Z dôvodu protiepidemických opatrení sa väčšina z týchto podujatí konala vo virtuálnej podobe.  Jednalo sa hlavne o online workshopy, besedy, virtuálne dni otvorených dverí, individuálne online poradenstvo, ale takisto online podujatia zamerané na sieťovanie a rozvoj kompetencií samotných poradcov. Vďaka angažovanosti zapojených poradenských aktérov tak získala verejnosť možnosť poradiť sa v otázkach kariéry z pohodlia svojho domova.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Centrum Euroguidance prispeli do Týždňa kariéry viacerými virtuálnymi podujatiami. Začiatkom decembra zorganizovali Zimnú školu kariérového poradenstva, ktorej sa zúčastnilo 70 poradkýň a poradcov. Tí sa mali možnosť dozvedieť o nových trendoch a prístupoch v kariérovom poradenstve, ako napríklad kritická reflexia či naratívny prístup. Združenie následne nadviazalo na sériu úspešných podujatí z minulosti „Na kávu s kariérovým poradcom“ a zorganizovalo podujatie vo virtuálnej podobe. Tím kariérových poradkýň a poradcov poskytol zážitkové online poradenstvo pre 40 ľudí, ktorí mali možnosť vyskúšať si rôzne zážitkové techniky, a odhaliť tak svoje silné stránky, motivácie i hodnoty. Týždeň kariéry 2021 bol uzatvorený webinárom „Budúcnosť práce a ako sa na ňu pripraviť“, ktorý zorganizovalo Centrum Euroguidance v spolupráci so Združením a Centrom Europass Slovensko.

Ocenenia pre najinšpiratívnejšie aktivity

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa aj v roku 2021 rozhodlo oceniť najinšpiratívnejšie aktivity zapojené do Týždňa kariéry. Ceny vo forme poradenských kariet od spoločnosti b-creative a bezdrôtových slúchadiel získavajú:

Týždeň kariéry 2021 dokázal, že online svet poskytuje dostatok možností pre poskytovanie kariérového poradenstva bez ohľadu na spoločenskú situáciu a prípadné sociálne obmedzenia.

Všetky informácii o iniciatíve vrátane zoznamu podujatí sú dostupné na stránke www.tyzdenkariery.sk